Hockeyvisie HC Naarden

Sinds het seizoen 2019 hebben we als HC Naarden een nieuwe visie bepaald voor al onze jeugdspelers. Een visie die past bij deze tijd, ontwikkelingen in de maatschappij en voor ons als hockeyvereniging.

Onze visie is in het kort dat we de jeugd willen uitdagen om meer zelf na te denken in plaats van klakkeloos een systeem te spelen of opdrachten uit te voeren. We zien een trend in sportland, waarbij het systeemdenken doorslaat en de creativiteit afneemt. Daarnaast zien we een cultuur van consumentisme en soms ongezonde druk van ouders. Dat staat plezier en ontwikkeling in de weg, aan ons als sportvereniging om daar wat aan te doen.

Hockey is in onze visie eerder een middel dan een doel op zichzelf. Teamsport kan een geweldig middel zijn om allerlei relevante maatschappelijke competenties te ontwikkelen. SLO, het landelijk onderzoekscentrum voor leerplanontwikkeling, heeft een serie competenties geselecteerd die ontwikkeling vragen met het oog op de maatschappij van de toekomst. NOC/NSF heeft min of meer hetzelfde gedaan, maar dan met het oog op behalen van sportsucces.

Wij hebben die competenties concreet gemaakt voor de hockeypraktijk en brengen die gefaseerd over via onze training en coaching. Sport kan veel meer een verlengstuk van ons onderwijssysteem zijn dan het nu is. Wij zetten daar vol op in.

Ons jeugdplan is opgedeeld in 3 fases, gelieerd aan het triple loop learning model, een model dat voor ontwikkeling staat via
  • de ‘wat’-vraag dus welke vaardigheden heb ik nodig voor de sport?
  • de waarom-vraag, waarom deze keuze en niet een andere?
  • de wie-vraag, dus wat wil ik en wie ben ik?
In de leeftijdscategorie van 6-12 zetten we in op de vaardigheden. In de fase daarna, van 12-16, komt de waarom-vraag aan bod en in de fase 16 jaar en ouder gaan we in op de persoonlijke (mentale) voorkeuren.

     

Om zelf te beslissen wat effectief zou kunnen zijn in een bepaalde situatie moet je zoveel mogelijk factoren tegelijkertijd kunnen waarnemen. De basistechnieken moeten dan ook toegerust zijn op dit thema. Zonder kijken immers geen beslissing en zonder ruimte om zelf te beslissen geen leerervaring.

We hebben dat leerproces opgedeeld in vier thema’s, kortweg het DIRK-model. De K in DIRK staat voor ‘kijken’; de R voor ‘regels’, waarmee we de context bedoelen; de I voor ‘inzet’, je moet immers zelf besluiten iets te gaan doen met de informatie; en de D staat voor ‘doen’, de uitvoering. Het moge duidelijk zijn dat zonder de (basis-)vaardigheden het ‘doen’ onmogelijk wordt en van competentieontwikkeling geen sprake meer is. Dus simpel gezegd is de kern van wat we doen: leer keuzes te maken op basis van je eigen waarneming en voer die uit conform eigen kwaliteiten en inzichten.
 Als speler ben je met name op jezelf aangewezen voor je ontwikkeling. Maar als coach komt er nog een dimensie bij. Omgaan met verschillende karakters en leerstijlen versnellen de ontwikkeling van leidinggevende competenties enorm. We zijn trots op ons jeugd traint jeugd principe waarbij onze jeugdcoaches nu ook middels de Naarden Hockey Academie een volwaardige opleiding genieten. Onze benjamins t.m. de E8 worden ook getraind door onze eigen jeugdspelers. Vanaf de D-categorie betekent dat onze jeugdspelers naast alleen training geven ook aan deze categorie ook gaan coachen. De begeleiding van het proces staat onder supervisie van een ervaren technische staf (TS). 

Bij de A & B-teams zijn we veelal afhankelijk van de groep enthousiaste en leergierige ouders die ook een team coachen. Opleiding en begeleiding van al onze jeugdtrainers gaat via ons eigen opleidingsvehikel: de Naarden Hockey Academy. Het oude klassikale model passen we nog maar mondjesmaat toe, we zetten steeds meer in op begeleiding on the job en via digitale media.

Mocht je er meer van willen weten; de komende periode leggen we in diverse filmpjes stap voor stap uit wat we bedoelen en hoe dat er in de praktijk uitziet. 

En heb je vragen schroom niet om een TS lid aan te spreken of stuur je vraag in aan onze Algemeen Technisch Manager; Bas Bruin via [email protected] 

Competenties, ramen breken, omgevingsbewustzijn, zelf nadenken, keuzes leren maken. Allemaal termen die je wellicht al eens langs hebt horen (en zien) komen. Ze maken deel uit van onze nieuwe én vernieuwende visie op jeugdhockey. Filmpje 1 behandelt het doel van de opleiding, in de opvolgende filmpjes leggen we de inhoud stap voor stap uit verder uit. Succes met oefenen!

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]