Huisregels

Alleen in te zien na inloggen!

ALGEMEEN
 • Spelen en trainen gebeurt verplicht met scheenbeschermers en gebitsbeschermer.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de kinderen (gordels verplicht, ook achterin). Het kind dat voorin zit moet minimaal 1.50 m. lang zijn (politievoorschrift).
 • Een keeperuitrusting bestaat uit helm, bodyprotector, legguards en klompen en handschoenen. Dit wordt aan het begin van het seizoen aan de keeper of coach ter beschikking gesteld door de club en blijven eigendom van de club. De coach of de vaste keeper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zorg van de uitrusting. Als er iets kapot gaat in de loop van het seizoen neem dan zo snel mogelijk contact op met de materiaalcommissie. De keeper is verplicht om een shirt te dragen met een kleur die afwijkend is van zowel het Naarden tenue als van het shirt van de tegenstanders.

ACCOMMODATIE
 • Fietsen worden zo veel mogelijk in de rekken gezet. Niet recht voor de entree van het hockeyterrein... Fietsen in de rij en hou de entree vrij ;-)
 • Niet fietsen tussen veld 3 en 4 en niet fietsen op het terras!
 • Niet roken op het kunstgras, in het clubhuis en/of kleedkamers
 • Geen kauwgom op het kunstgras
 • Geen glazen(-flesjes) op of langs de velden
 • Afval in de daarvoor bestemde bakken
 • Geen ballen tegen de reclameborden slaan
 • Buiten de velden geen ballen slaan
 • Jeugd elftallen worden ingezet voor de veegdienst
 • Zuinig omgaan met verlichting kan euro’s sparen!
 • Niet voetballen op de velden
 • Toeschouwers, groot en klein, staan tijdens de wedstrijden altijd achter de hekken. Ook bij de wedstrijdjes van de Jongste Jeugd (F, E6 en E8)


 • Vanaf 18 jaar is het kopen en nuttigen van alcohol pas toegestaan!
 • Alle leden tot 25 jaar moeten een ID laten zien (ook aan controleurs)
 • Ben je jonger dan 18 jaar en heb je toch alcohol in je bezit dan ben je strafbaar! Een geldboete moet je zelf betalen. Neem dan ook niets aan van anderen.
 • Controleurs van de gemeente komen regelmatig controleren: HC Naarden kan in het ergste geval haar vergunning kwijtraken. Denk daar graag aan!
 • Op zaterdag wordt voor de wedstrijd niet gerookt en géén alcohol gebruikt
 • Alcoholgebruik na de training is voor alle jeugd niet toegestaan
 • Niet roken op het kunstgras
 • Niet roken in het clubhuis en kleedkamers
 • Geef het goede voorbeeld aan onze jeugd; rook niet in hun aanwezigheid.

  

Voor 18 jaar en ouder:

 • Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur alcohol; alleen indien er géén BSO aanwezig is
 • Zaterdag is alcoholgebruik toegestaan na 16.00 uur; geen kratten bier
 • Zondag is alcoholgebruik toegestaan na 12.00 uur

 

 • Het clubhuis is op maandag, dinsdag en donderdag tot 18.30 uur in gebruik door de BSO.
 • Tot 18.30 is het clubhuis bereikbaar via de zijdeur en is er beperkt ruimte voor (rustig) wachtende ouders.
 • Op woensdag- en vrijdagmiddag is de BSO afwezig en is de bar beperkt open (koffie, thee & snoep)
 
Team etentje? Gezellig! Er zijn wel een paar regels:
 • Van te voren contact opnemen met de verenigi[email protected] (niet aanwezig/bereikbaar op donderdag)
 • Drank afnemen van de club
 • Er is beperkt servies en bestek aanwezig
 • Alles weer opruimen & afwassen!


TRAINING

 • Trainingsdiscipline: opkomst verplicht; voor de lijnteams geldt dat het zonder duidelijke reden afwezig zijn bij de training gevolg heeft voor de plaats in het team (zie onder), de andere wedstrijdteams stellen eigen maatregelen hiervoor op.
 • Trainingen afzeggen doet men, tijdig(!), bij de trainingcoördinator of jeugdtrainer. Zie op de website onder Hockey > Jeugd > Trainingen.
 • Tijdens de training draag men sportkleding (geen spijkerbroek) en kunstgrasschoenen.
 • Het is niet toegestaan om caps, petten of andere hoofddeksels te dragen, en ook geen sieraden als (grote) oorbellen of ringen.
 • De jeugd- en oudertrainers dragen bij het geven van training sportkleding en kunstgrasschoenen.

WEDSTRIJDEN
 • Afzeggen voor een wedstrijd doe je altijd telefonisch bij je coach voor donderdag 19.00 uur. De coach geeft dit door aan het categoriehoofd die indien nodig invallers regelt. Hockey is een teamsport, je belt alleen af als het echt niet anders kan.
 • Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen. Niet op komen dagen of voortijdig het veld verlaten betekent een door de bond opgelegde boete (door het team zelf te betalen), een verloren wedstrijd en 3 wedstrijdpunten in mindering. Zie hiervoor Bondsreglement B.11 (KNHB).
 • Coach, manager of aanvoerder zijn verantwoordelijk voor een nette ontvangst van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden ontvangen de coaches/managers de tegenpartij.
 • Ruim voor aanvang van de wedstrijd verzamelt het team voor een teambespreking en het doornemen van de opstelling (zie verzameltijd). Tijdens de teambespreking staat de mobiele telefoon uit.
 • Voor de wedstrijd dient het volledige team, inclusief de keeper, warm te lopen. Na het warmlopen gaat het team inspelen.
 • Het officiële clubtenue is verplicht bij alle wedstrijden. Bordeauxrood Naarden shirt, donkerblauwe broek of rokje en donkerblauwe Naarden sokken. Bordeauxrode (Naarden)truien zijn bij stenge koude toegestaan.
 • Als de tegenstander een gelijkend tenue draagt, moet men bij uitwedstrijden in een wit shirt spelen. Dit staat altijd bij het wedstrijdschema vermeld.
 • Het papieren wedstrijdformulier (indien nog gebruikt) moet voor de wedstrijd, ingevuld door beide partijen, aan de scheidrechters worden gegeven.
 • Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren leveren de club een door de bond opgelegde boete op die door het team zelf betaald dient te worden. De gegevens van de wedstrijd, zoals wedstrijdnummer, zijn te vinden in het wedstrijdschema op de website.
 • Is het team over op een Digitaal Wedstrijd Formulier dan kunt u de handleidingen daarvoor vinden op de website > De club > Wedstrijdtafel.
Indien de weersverwachtingen of weersomstandigheden slecht zijn zal HC Naarden de hockeyvelden beoordelen op bespeelbaarheid. Hiervoor volgen wij de aanbevelingen van de KNHB. Bij zware regen, vorst, sneeuw en/of mist zullen we in de regel 1,5 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd de velden beoordelen. Mochten de veldkeuringsfunctionarissen een of meerdere velden afkeuren dan zullen zij zo snel mogelijk alle betrokkenen, o.a. de gast teams en de thuis teams, op de hoogte brengen. De veldkeuringsprocedure is voor leden in te zien na inloggen op de website in de linker kolom bij: Documenten > Diensten > Procedure veldkeuring.

RONDOM DE WEDSTRIJDEN
 • De aanvoerder, de coach en de manager van Naarden geven voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechters en de aanvoerder van de tegenstanders een hand.
 • Beslissingen van de scheidsrechters worden niet in twijfel getrokken.
 • Door de spelers wordt absoluut geen commentaar op de scheidsrechters gegeven en grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd.
 • Aan het einde van de wedstrijd bedanken de spelers hun tegenstanders door ze een hand te geven.
 • De aanvoerder geeft de scheidsrechters een hand om te bedanken.
 • De coach van Naarden bedankt de scheidsrechters en de coach van de tegenpartij.
 • De dug-out en het veld worden netjes achtergelaten.
 • De coaches van de thuisspelende 6-tallen dragen er zorg voor dat de goaltjes voor aanvang van de wedstrijd worden uitgezet en dat deze worden teruggezet in de daarvoor bestemde ruimte.
 • Na de wedstrijd nodigt de coach en/of aanvoerder de tegenpartij uit om iets te drinken in het clubhuis.
 • Vergeet niet om na het drinken alles (bekers etc) even op te ruimen. De bardienst heeft het al druk genoeg.
 • Een verslag naar de site sturen wordt altijd erg gewaardeerd.
 • Alleen de spelers en teambegeleiders van de teams mogen zich binnen de omheining van het hockeyveld begeven.
 • Alle toeschouwers, ouders, broertjes en zusjes, moeten altijd achter de hekken van het hockeyveld blijven. Dit geldt ook voor het 'Baker Field' en bij de Jongste Jeugd wedstrijden.
 • Het is niet de bedoeling dat ouders zich vóór of tijdens de wedstrijd met de opstelling van het team of met de tactiek van de coach bemoeien. Het is ook niet de bedoeling dat ouders aanwijzingen gaan geven aan de spelers op het veld. De betrokkenheid van ouders wordt zeer gewaardeerd, maar dient bij aanmoedigen te blijven.
 • Een paar vuistregels voor ouders / toeschouwers: 
  • geen commentaar leveren op de scheidsrechters 
  • geen bemoeienis met de taken van de coaches 
  • alleen aanmoedigende uitingen richting de spelers.


SCHEIDSRECHTERS

 • Scheidsrechters zijn essentieel voor een wedstrijd. Trek de beslissing van de scheidsrechter niet in twijfel. Bij vragen over een bepaalde beslissing kun je de scheidsrechter hierover na de wedstrijd benaderen.
 • A- en B-jeugd is verplicht om te fluiten en hun scheidsrechterskaart te halen. Vanaf de B wordt men opgeroepen voor de scheidsrechterscursus. Je bent verplicht hieraan deel te nemen.
 • A en B spelers worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissaris, en ontvangen enkele dagen voor de wedstrijd een e-mail met wedstrijdtijden. Bij niet verschijnen wordt een sanctieregeling toegepast.
 • Je moet je uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdtafel melden. Neem zelf een fluit en een stopwatch mee! Afzeggen kan niet! Je kunt wel onderling ruilen. Geef wijzigingen altijd door aan de scheidsrechterscommissie.

BOETES & KAARTEN

Alle door de bond of andere instanties opgelegde boetes aan teams en/of personen zullen door HC Naarden bij het betrokken individu of team verhaald worden. Zie voor specifieke informatie KNHB Bondsreglement (KNHB website).
 
 
Voorbeelden boetes
 • Niet speelgerechtigde spelers opstellen/laten invallen. Personen die geen spelend lid zijn van HC Naarden mogen nooit meedoen. Controleer bij je categoriemanager of een speler uit een hoger team mag invallen, dat mag namelijk niet zomaar!
 • Niet op komen dagen of voortijdig als team het veld verlaten
 • Niet ordelijk verlopen wedstrijd
 • Niet tijdig inzenden/afronden of onjuist ingevulde Digitale Wedstrijdformulieren.
 • Ben je in overtreding dan kunnen boetes hiervoor oplopen tot € 250, 3 punten in mindering en/of strafdoelpunten tegen. Bij zaalhockey kan de bond ook de zaalhuur in rekening brengen.
 • Een gele of rode kaart
 
Bij het ontvangen van een rode kaart volgt een verplicht interview met leden van TCJ en Bestuur op de eerstvolgende maandagavond. Men wordt hiervoor in het weekend benaderd.

Onderstaande spelregels gelden voor de lijnteams
 1. Er wordt verwacht dat je naar alle trainingen komt, het is belangrijk dat je met je eigen team traint. Uitzonderingen zijn ziekte, school en heel bijzondere familieaangelegenheden. Huiswerk is geen reden om af te zeggen. De kinderen moeten zo vroeg mogelijk school- en sportactiviteiten leren plannen en combineren.
 2. Het afzeggen van een training met een "niet geldige reden" (reden moet je opgeven bij de trainer/coach) of het niet verschijnen bij een training zonder af te zeggen, resulteert bij de start van de eerstvolgende wedstrijd automatisch in een plaats op de reservebank. Wanneer dit vaker gebeurt, kan het zijn dat je één wedstrijd niet mag meespelen of dat je wordt teruggezet naar een lager team.
 3. Alle zaterdagen van de competitie en de oefenwedstrijden ben je beschikbaar om te hockeyen. Ook hier geldt: een wedstrijd afzeggen met een niet geldige reden wordt niet geaccepteerd (geldige reden: ziekte, school of speciaal jubileum).
 4. Afzeggen geschiedt altijd persoonlijk (dus niet per mail of voicemail) bij de trainer voor de trainingen of de coach voor de wedstrijden.
  Als je voor een andere sport of hobby (tennis, muziek, zeilen etc.) een hockeywedstrijd moet afzeggen, kunnen wij je in principe NIET in een 1e lijnteam plaatsen! Je dupeert per slot van rekening je teamgenoten. Hockey is een teamsport en wordt steeds meer een jaarsport en is niet meer te combineren met andere bezigheden op zaterdag. Het is daarom belangrijk dit aan het begin van het seizoen met de categoriemanager te bespreken.
 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]