Lidmaatschap Junioren


 • Voor junioren hanteren wij in beginsel een aanmeldperiode van 1 april tot en met 30 april voor het komende seizoen (dat start in september). Dus inschrijving voor het seizoen 2022-2023 in de maand april 2022. In de maand mei worden de ingeschreven junioren zo mogelijk als lid aangenomen en in een team geplaatst, ofwel komen zij op een wachtlijst (welke per 31 maart daarna weer vervalt).
 • Aanmeldingen van ná april worden niet voor de oorspronkelijke plaatsingen meegenomen maar worden toegevoegd aan de wachtlijst. Deze kunnen alsnog tot lidmaatschap leiden indien er later c.q. gedurende het seizoen nog plek ontstaat in een team.
 • Voor junioren geldt dat zij kunnen worden opgegeven voor zover zij in het komende seizoen op 1 oktober minimaal 6 jaar oud zijn. Dit betekent voor de Benjamins voor het seizoen 2022-2023 dat zij vóór 1 oktober 2022 zes jaar of ouder moeten zijn (de peildatum is strikt 1 oktober).
 • A jeugd (16 jaar en ouder) kan zich doorlopend inschrijven.


LEDENOPBOUW - CAPACITEIT

In de Benjamin categorie kunnen wij ieder seizoen een grote groep kinderen plaatsen. Plaatsing van nieuwe kinderen in de leeftijdsgroep 7 t/m 15 jaar (speelcategorie F t/m B-jeugd) is afhankelijk van de opzeggingen van leden uit bestaande teams. Het gaat bij deze speelcategorieën daarom maar om een zéér beperkt aantal plaatsen waar nieuwe jeugdleden voor aangenomen kunnen worden.

Vanaf de Benjamin categorie worden de aantallen aannames al gebaseerd op de maximale capaciteit in teams van D t/m A jeugd. Vanaf de D-jeugd wordt er gespeeld op een heel veld en zijn we dus afhankelijk van de totale wedstrijdcapaciteit op de velden. 

CATEGORIE-INDELING 2022-2023

Categorie

Leeftijd

Geboren


Benjamin 

6 jaar

van 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016


F

7 jaar

van 1 oktober 2014 t/m 30 september 2015


E6

8 jaar

van 1 oktober 2013 t/m 30 september 2014

 

E8

9 jaar

van 1 oktober 2012 t/m 30 september 2013D jeugd

10 jaar

11 jaar

van 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012


van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011


C jeugd

12 jaar

13 jaar

van 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010


van 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009B jeugd

14 jaar

15 jaar

van 1 oktober 2007 t/m 30 september 2008


van 1 oktober 2006 t/m 30 september 2007A jeugd

16 jaar

17 jaar

van 1 oktober 2005 t/m 30 september 2006


van 1 oktober 2004 t/m 30 september 2005
INSCHRIJVEN

Inschrijven gaat via internet. Het inschrijfformulier staat op de HC Naarden website, onder De club > Lidmaatschap > Inschrijfformulier.
 • Vul per persoon 1 inschrijfformulier in. We gaan er vanuit dat je het formulier naar waarheid en volledig invult. Na het invullen van het formulier kies je 'volgende stap'. Controleer alles wat je hebt ingevuld (m.n. de geboortedatum!). Wanneer je een verplicht (*) onderdeel vergeet dan blijft het Inschrijfformulier terug komen. Druk na het volledig invullen op 'Bevestigen'.
 • Na verzenden van het digitale inschrijfformulier ontvang je automatisch een ontvangstbevestiging van je digitale inschrijving met een PDF per e-mail. Indien je deze automatische e-mail niet binnen enkele uren ontvangt op het opgegeven e-mailadres dan is de inschrijving niet goed verlopen. Controleer ook je spam/junk inbox.
 • Inschrijvingen dienen uiterlijk 30 april 2022 volledig ontvangen te zijn om mee genomen te worden voor mogelijke plaatsing in het komende seizoen. Dit betekent dat inschrijfformulieren die op of na 1 mei 2022 bij de ledenadministratie binnenkomen niet meer in behandeling worden genomen, dan wel achteraan aansluiten. 

Door het inschrijfformulier in te vullen en digitaal akkoord te geven ( = ondertekenen) verklaar je dat:
 • Je het formulier naar waarheid en volledig hebt ingevuld;
 • Bij plaatsing van Junioren t/m A-jeugd er tenminste 1 van de ouders van het aangemelde kind per de eerst volgende 1 januari een scheidsrechterskaart in bezit heeft;
 • Je akkoord gaat met het Huishoudelijk Reglement, de binnen HC Naarden geldende Gedragsregels en de richtlijnen Arbitrage (informatie vind je op onze website);
 • Je kennis hebt genomen van het Aanname- en Opzeggingsbeleid (informatie vind je op onze website);
 • Je kennis hebt genomen van het privacybeleid;
 • Je toestemming geeft aan HC Naarden voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website, ledenwijzer en social media kanalen die vallen onder de verantwoordelijkheid van HC Naarden;
 • Je hierbij toestemming hebt gegeven voor de automatische incasso, die ook zal gelden voor de andere leden van je gezin (informatie vind je op onze website).
 • Voor vrijwilligers en scheidsrechters geldt dat je akkoord gaat met het Huishoudelijk Reglement, de richtlijnen Arbitrage en de Gedragscode van de KNHB.

 

Aanname criteria

Beslissingen betreffende aanname van jeugdleden wordt door het bestuur in beginsel aan de hand van vooraf vastgestelde criteria genomen, met dien verstande dat er plaats moet zijn bij de categorie waartoe jouw kind behoort.

De criteria zijn de volgende:

 • Junioren kunnen opgegeven worden voor het seizoen waarin zij op 1 oktober minimaal 6 jaar oud zijn. Dit betekent voor de Benjamins voor het seizoen 2022-2023 dat zij vóór 1 oktober 2022 zes jaar of ouder moeten zijn (de peildatum is strikt 1 oktober).
 • Er geldt voorrang voor oud-jeugdleden als zij onder normale omstandigheden het lidmaatschap eerder hebben opgezegd;
 • Er geldt voorrang voor kinderen van ouders en/of broertjes/zusjes die reeds lid zijn van HC Naarden Dit criterium geldt alleen maar voor die gezinnen waar minimaal één van de ouders een scheidsrechterskaart heeft;
 • Er geldt voorrang voor kinderen van ouders die zich reeds actief inzetten voor HC Naarden als bestuurslid, commissielid, coördinator of met een andere vrijwilligerstaak;
 • Er geldt voorrang voor kinderen die reeds lid van een hockeyvereniging zijn geweest t.o.v. anderen die dat eerder nog niet waren;
 • Er geldt voorrang voor talentvolle spelers voor lijnteams vanaf de D-categorie. De Technische Commissie kan talentvolle spelers voor lijnteams testen en beoordelen en voordragen aan het bestuur.
 • Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van deze criteria en/of de weging ervan.

In mei wordt onder toezicht van de notaris de definitieve aanname vastgesteld. In geval van gelijke criteria volgt loting door de notaris.

Kinderen die nog geen lid zijn kunnen pas meetrainen nádat zij zijn aangenomen. Dit gebeurt enkel om de teamindeling te bepalen.


Bericht plaatsing of afwijzing

In de tweede helft van mei kun je per e-mail bericht van ons verwachten of wij je kind wel/niet hebben kunnen plaatsen.

Controle

Wordt je kind geplaatst dan controleren wij de juistheid van de geboortedatum aan de start van het seizoen of bij plaatsing gedurende het seizoen voorafgaand aan de eerst volgende wedstrijd. Je dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs van het kind mee te nemen. Een onjuist opgegeven geboortedatum kan leiden tot het ongeldig verklaren van de plaatsing (opzegging door het bestuur).

HC Naarden werkt met een 1-jarige wachtlijst (per seizoen). De inschrijving is geldig tot 31 maart het volgende jaar. Mocht jouw kind in het seizoen 2022-2023 niet geplaatst worden dan dien je, indien gewenst, in april 2023 je kind opnieuw aan te melden zoals hierboven aangegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eerdere aanmeldingen, afwijzingen of opzeggingen.

Let op

Op 31 maart van ieder jaar worden de inschrijfformulieren van niet geplaatste kinderen automatisch uit ons systeem verwijderd!


Versie maart 2022, Secretaris HC Naarden
 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]