Technisch beleid Senioren, Veteranen & Veterinnen

Doelstelling

 

De TC heeft als doelstelling om voor alle categorieën een optimaal sportief en sociaal hockeyklimaat te scheppen. De TC voert een transparant en consistent technisch beleid dat is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:


 • Iedereen speelt zo veel mogelijk op zijn/haar niveau
 • Zo breed mogelijk aanbod aan/niveau van teams
 • Goede aansluiting in niveau van de verschillende teams
 • Goede doorstroming tussen de teams
 • Zo mogelijk vast houden aan de door de KNHB vastgestelde leeftijdsgrenzen
 • Continu aanvulling van de teams
 • De TC Senioren is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de teams


Hierdoor moet het mogelijk zijn om zoveel mogelijk leden op een passend niveau te laten spelen. Op langere termijn proberen we zoveel mogelijk teams en spelers aan de club te binden.

 

Teamindeling

 

Bij de teamindeling wordt onderscheid gemaakt tussen Prestatieteams (Jong Dames 1, Jong Heren 1, Heren Vet A en dames Vet A) en Competitieteams (overige Veteranenteams).

 

Bij de Prestatieteams wordt op sterkte ingedeeld. Er kan dus sprake zijn van een selectieproces waarbij een rol is weggelegd voor de TC (voorzitter en coördinator), de aanvoerder van het team en de technische staf. De TC bepaalt jaarlijks in overleg met de technische staf en aanvoerders de eventuele selectieprocedure. De maximale teamgrootte voor deze teams is in principe 18 spelers.

 

Bij de Competitieteams ligt de teamsamenstelling in beginsel bij de teams zelf. Wanneer er een onbalans ontstaat in de samenstelling van de teams (niveau en grootte), zal de coördinator hierin een bemiddelende en corrigerende rol spelen. Ook zal de TC een ondersteunende rol spelen in het verkrijgen van eventueel noodzakelijk aanvulling voor het team. Om zoveel mogelijk spelers de mogelijkheid te geven in een team te spelen kan de TC besluiten spelers bij een team te plaatsen indien er minder dan 16 ingeschreven spelers zijn (exclusief 'Trainingslid Extra' leden). 

Het streven is verder om een team dat graag wil promoveren hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. De teams krijgen de mogelijkheid om 1,5 uur per week te trainen. Indien gewenst en mogelijk zal de club een trainer regelen (voor veteranenteams meestal gecombineerd met meerdere teams en alleen bij constant goede opkomst).

 

Speelgerechtigdheid

 

 • Alleen bij HC Naarden als 'spelend lid' aangemelde leden zijn speelgerechtigd voor competitiewedstrijden.
 • De KNHB heeft uitdrukkelijk bepaald dat trimleden niet speelgerechtigd zijn en dus ook niet mogen invallen.
 • Bij door de bond geconstateerde overtredingen volgt altijd een straf van 3 punten in mindering en eventueel een boete van maximaal €250. De wedstrijd waarin de overtreding is begaan wordt opnieuw gespeeld op een van de door de bond vastgestelde inhaaldata.
 • Het team/aanvoerders zijn er voor verantwoordelijk dat er alleen speelgerechtigde spelers meedoen. Eventuele boetes bij overtreding zijn      voor rekening van het team.
 • Invallen in een lager team mag alleen als voldaan is aan de eisen die zijn gesteld aan de officiële teamopgaves. Invallen in een hoger team mag altijd.
 • Bij HC Naarden is de categorie 'Trainingslid Extra' speelgerechtigd voor maximaal 10 competitiewedstrijden. Deze leden zijn als spelend lid bij de bond aangemeld.
 • Bij twijfel over speelgerechtigdheid raadpleeg dan de categorie-coördinator en de officiële teamopgaves.

 

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]