Vacatures & Vrijwilligerstaken


Interesse in vrijwilligerswerk?
Zonder managers geen team, zonder ouders geen positieve support langs de zijlijn, zonder hulp geen koffie aan de bar, zonder jeugd geen trainers, zonder jullie kunnen we het niet! Interesse in een leuke rol bij de leukste familie club meld je dan aan via [email protected]


Actuele vacatures
Wij zoeken mensen ter uitbreiding van de halcommissie (de 'hardware' waarin we zaalhockeyen).
Stel dat je in Delft hebt gestudeerd - maar iemand met bouwkundige ervaring of inzicht is ook welkom - en je hebt per week een aantal uren tijd over, dan kunnen wij jouw expertise goed gebruiken! Hij/zij gaat een structurele bijdrage leveren aan het "project Blaashal". Dat betekent tot de zomer 2019 eens per 2/3 weken vergaderen. De piek qua besteding van deze bijzonder leuke vrijwilligers functie is in de wintermaanden.
Onze halcommissie is een ge-olied team, dat nu uitbreiding nodig heeft doordat we de mogelijkheden van een zaalhockey blaashal aan het onderzoeken zijn en hopelijk daarvan de uitvoering kunnen realiseren in november 2019. Heb je zin om je nuttig te maken binnen onze hockeyclub in een enthousiaste en kundige commissie? Mail dan ajb een korte reactie met je interesse naar [email protected] 

Ledenadministratie
Het bijhouden en verwerken van mutaties van alle leden (jeugd, senioren/veteranen en trimhockey leden). Inschrijvingsperiode in april coördineren. Contacten met bestuur, TC, vrijwilligerscoördinator en de diverse commissies binnen HC Naarden. Vragen van leden en potentiële leden (mail en telefonisch) beantwoorden. Tijdsbesteding: meerdere uren per week gehele jaar door, afwisselend met collega vrijwilliger van de ledenadministratie. Extra tijdsbelasting vanaf half maart t/m juni en de maand september. Bij interesse of voor meer informatie kun je terecht bij [email protected]

Hoofdredacteur Ledenwijzer (jaarboek)
Wil jij eindverantwoordelijk zijn voor het mooiste jaarboek van het Gooi?

Als hoofdredacteur zorg je naast de content ook voor de aansturing van de redactieleden, vormgever en fotografen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de hele teamfotografie, waaronder het maken van een planning wanneer elk team gefotografeerd wordt, het regelen van een fotograaf op de ingeplande dagen, de communicatie hierover naar het bestuur, verenigingsmanager, categoriemanagers etc.

Voor de zomervakantie bepaal je in overleg met het bestuur het thema en bedenk je samen met de redactie de onderwerpen. Na de zomer vakantie gaan de redacteuren aan de slag met de interviews en wordt alle content door de hoofdredacteur verzameld. De deadline voor het aanleveren van alle foto's en teksten is eind september. De vormgeving gebeurt in oktober. De jaarboeken worden in de herfstvakantie gedrukt. De periode dat je beschikbaar bent is augustus, september en oktober.

Interesse? Stuur dan een mail naar [email protected]Ter vervanging van een aantal leden zijn wij op zoek zijn naar nieuwe enthousiastelingen, waaronder bij voorkeur ook een aantal jeugdleden:
- nieuwsbriefredacteur(en): die maandelijks een nieuwsbrief verzorgt en uitstuurt.
- allround communicatietype: die op diverse terreinen kan meedraaien en coördineren (de ene keer met het redigeren van teksten, de andere keer met het coördineren van de input voor de maandelijkse nieuwsbrief, de volgende keer met communicatie-ondersteuning voor een toernooi e.d.)
Interesse of voor meer informatie? [email protected]

ICT & Video commissie
Een nieuwe commissie en specifiek voor vrijwilligers met de volgende interesse en kunde (ook oudere jeugdleden!)
  • ICT: infra clubhuis, kassa, pin, tv, monitors met besturing, beamer, netwerk en internet, WiFi, scorebord, cashless card, etc.
  • Video bij wedstrijden: filmen bij wedstrijden en daarna verwerken op laptop, ondersteunen bij gebruik van de analyse software.
  • Videorapportages voor communicatie: videorapportages maken, video interviews en monteren daarvan.
  • LISA beheer (het ledenadministratie systeem van HC Naarden)

Je hoeft zeker geen nerd of expert te zijn voor LISA, video-analyse of computernetwerken, maar voel je aangetrokken tot bovengenoemde aandachtsgebieden en wil je jouw steentje bijdragen aan al dit gebeuren achter de schermen, meld je dan aan bij [email protected] (Carolijn, Frits, Geert en Rudi) of informeer bij het bestuur (Carolien en Oscar; [email protected])

[email protected]

Een aantal keer per jaar bieden we onze jeugdteams de mogelijkheid te komen eten op de club. Dit vindt plaats op de vrijdagavond en vaak komen ouders mee van de teams om te borrelen. Je vindt het leuk om borrelhappen voor ouders van teams te verzorgen, het clubhuis gezellig te maken tijdens een deze vrijdagavond  en bv ook het indekken van tafels en ervoor zorgen dat alle kinderen het naar hun zin hebben. Omdat deze [email protected] avonden inmiddels heel populair zijn koken we niet meer zelf maar we besteden dat uit. Wel zo handig!

Het schenken van drankjes en tot slot het afruimen van de tafels en het weer strak trekken van de keuken en het clubhuis hoort ook bij de werkzaamheden van deze gezellige commissie. Zeker als je dit organiseert met paar vriendinnen of vrienden!  En: zonder deze commissie geen [email protected] meer.... 


Categoriemanagers Breedte
De Technische Commissie Junioren begeleidt samen met de Technische Staf nauwgezet de ontwikkelingen van alle jeugdteams Breedtehockey. Hoe gaat het met de teams op hockeytechnisch vlak? Loopt het goed tijdens de trainingen en wedstrijden? En vooral belangrijk: hebben de teams lol in het spelen van het spelletje. De categoriemanager Breedte vormt de cruciale schakel tussen de teams, spelers, trainer/coaches, managers en ouders naar de Technische Staf en het bestuur. De categoriemanager is dus eigenlijk het hart van de club. 
Wij zijn op zoek naar betrokken ouders (man/vrouw) met hockeyervaring die de verantwoordelijkheid over een breedte categorie op zich willen nemen. Omdat overdracht hier essentieel is, willen nu met jou in contact komen zodat we wanneer er behoefte is, wij een aantal reeds bekende personen kunnen benaderen.


De Technische commissie bestaat uit 10 personen (8 categoriemanagers, verenigingssecretaris, voorzitter Technische Commissie Junioren) en vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken.


Kernwoorden die horen bij een categoriemanager: verbindend, onafhankelijk, ervaring met hockey, oplossingsgericht, luisterend oor, betrouwbaar en discreet.

Graag komen we met jou in gesprek! 


Namens de Technische Commissie

Suzanne Stuurman, Bestuurslid TC Junioren & Jongste Jeugd

Theo Korver, Voorzitter TC Junioren BreedteVrijwilligers

Hieronder een greep uit de collectie. En er zijn ook altijd weer andere dingen te doen in een jaar!

Kluskoningen/innen gezocht! We kunnen altijd handige mensen gebruiken in onze kluscommissie. De tijdsbesteding is zeker niet structureel, maar af en toe wordt er een beroep gedaan op je om bijv. iets op te hangen, te boren, timmeren of schilderen. Lijkt je dit een leuke en nuttige invulling van een paar vrije uurtjes per maand meld je dan aan: [email protected] 

Diverse ondersteunende financiële werkzaamheden zoals het verzorgen van de administratie rondom de trainers op contract, verzorgen van betalingen, inningen van veld- en zaalcontributies, sponsorbijdrages, advertenties, huur, subsidies. Boekhoudkundige werkzaamheden. Opstellen jaarrekening, begroting en contributie voorstel. Belastingzaken. Meerdere uren per week.

Indeling maken voor de bezetting van de bar. Registratie van deze indeling in 'LISA' en wekelijks informeren van de betrokkenen met de benodigde informatie.
 
Hoofd van een barploeg; leiding geven aan een team van 4 tot 6 personen tijdens een ochtend, middag of vroege avond shift (bar en keuken), inclusief openen of sluiten. Mensen met horeca ervaring of zij die van aanpakken weten achter de bar. Tijdsbesteding: 4 tot 6 keer per jaar, van diensten van ong. 4-5 uur.
 
Coördineren en begeleiden van de benjamintrainingen op zondagochtend met 3 tot 5 collega-trainers. De oefeningen worden gegeven door jeugdtrainers. Tijdsbesteding: zondagochtenden 2 uur.

Bestuursfunctie
Diverse functies binnen het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, accommodatie, TC junioren, TC senioren. Tijdsbesteding: meerdere uren per week, 1 keer p/m bestuursvergadering, commissievergaderingen, elke 3 weken bestuursdiensten op de zaterdag/zondag tijdens competitie.
 
Communicatie verzorgen voor HC Naarden: persberichten, posters maken, (website-) redactie, jaarboek helpen coördineren, interviews, fotografie, denktank voor acties binnen de speelcategorieën. Vormgeving en social media (content, beheer). Tijdsbesteding: meerdere uren per week.

Commissie die evenementen in verschillende leeftijdscategorieën coördineert, mede helpt organiseren, aanspreekpunt voor speciale evenementen (o.a. Familietoernooi, Sinterklaas). Ondersteuning en coördinatie van alle evenementen die het Jeugdbestuur verzorgt. Tijdsbesteding verdeeld over 5-8 evenementen door het hele seizoen (ca. 10 uur per evenement).

Fotocommissie
Verzamelen, ordenen en ‘taggen’ (datum, soort evenement en fotograaf) van alle foto’s van HC Naarden om een solide foto archief op te bouwen. Fotoalbums samenstellen van diverse evenementen, koppelen aan de website, beheren op externe schijf of in de cloud.
Tijdsbesteding: afhankelijk van aantal evenementen en zelf in te delen. Momenteel moet er nog een slag gemaakt worden in het verzamelen van alle foto’s naar een centraal punt. Daarna als contactpersoon bijhouden en beheren.
  
Telefonisch/mail aanspreekpunt voor de gevonden voorwerpen. Tijdsbesteding: 1 maal per maand in het seizoen de gevonden voorwerpen opruimen en gedurende het seizoen enkele zoekacties.
Kledingbeurs: aantal keren per seizoen een kledingbeurs organiseren (sorteren en verkoop) afhankelijk van de hoeveelheid overgebleven gevonden voorwerpen. Tijdsbesteding: paar uur per beurs.
 
Coördineren van hockey technische zaken van de jeugd. Overleg met aanvoerders, coaches, trainers van de teams. Overleg met voorzitter TC, wedstrijdsecretaris junioren en scheidsrechters-indeler. Tijdsbesteding: gedurende de competitie maandelijks overleg in TC jeugd. Daarnaast ca. 2 uur per week.
 
Coördineren van hockey technische zaken van een seniorenlijn (prestatiehockey, senioren, veteranen, trimhockey). Overleg met aanvoerders, coaches, trainers van de teams. Overleg met voorzitter TC, wedstrijdsecretaris senioren en scheidsrechters-indeler. Tijdsbesteding: gedurende de competitie maandelijks overleg in TC senioren. Daarnaast ca. 1 uur per week.
Met mede manager/coach logistiek rondom team verzorgen en begeleiding van het team. Tijdsbesteding: 1 uur per week 's avonds en de wedstrijden in het weekend.
 
Jongste Jeugd oudertrainer (woensdag of vrijdagmiddag)
Training verzorgen/geven aan de jongste jeugd (F, E6 of E8) onder leiding van de trainerscoördinator. Tijdsbesteding: 2 uur op woensdag- of vrijdagmiddag.
Looptraining geven aan hockeyers en/of hardlopers. Dit kunnen looptrainingen zijn gericht op het verbeteren van de looptechnieken van hockeyers. Of het bv. op zondagmorgen looptraining geven aan enthousiaste ouders die meer of gerichte informatie willen hebben over verantwoord hardlopen. Tijdsbesteding: in overleg (avond/weekend) paar uur per training.

De materiaalcommissaris koopt voor HC Naarden alle materiaal in nodig voor de training (ballen, hesjes, pionnen) en voor de keepers (keepersmateriaal). Hij/zij verzorgt het contact met onze leveranciers, maakt prijsafspraken en doet de bestellingen. Tijdsbesteding: in overleg, flexibel.
 
Scheidsrechtercommissie (diverse functies)
Indelen scheidsrechters zaterdag of zondag, begeleiden/opleiden scheidsrechters, coördineren scheidsrechters cursussen o.a. E-learning, geven van scheidsrechters cursussen aan jeugd. Tijdsbesteding: afh. van functie meerdere uren door de week of in het weekend. Voor meer informatie [email protected]
 
Senioren team trainen (door de week)
Trainen van een senioren of veteranen team 's avonds. Tijdsbesteding: naar wens 1 of meerdere trainingen/avonden.
 
Coachen van team en logistiek rondom team verzorgen en begeleiding van het team. Tijdsbesteding: 1 uur per week 's avonds en de wedstrijden op zondag.
 
Uitvoering sponsorbeleid, werving van sponsors, initiëren van activiteiten en coördinatie van HCN activiteiten gedurende het seizoen met leden van de business club, aanspreekpunt binnen de vereniging inzake sponsorzaken (bordsponsoring, kleding etc.). >Tijdsbesteding: 8 uur in de maand.

Sportiviteit & Respect Commissielid
Commissie ter bevordering van de sportieve en respectvolle mentaliteit en cultuur binnen HC Naarden.
  • Acties plannen per seizoen, ontwikkelen en uitvoeren.
  • Verkiezing voor de sportiviteitsprijs opzetten en uitreiken, coördinatie van activiteiten in het kader van S&R en zichtbaarheid creëren op HC Naarden.
  • Teams adviseren over sportief gedrag en regelmatige aanwezigheid op en rond de velden tijdens wedstrijden van Junioren en Senioren (bv in een poule van S&R vrijwilligers).
  • In samenwerking met Fair Play Coaches commissie.
Tijdsbesteding; afhankelijk van de acties en drukte.
 
Administratie en organisatie van de trimgroepen (plaatsing). Daarnaast organiseren Trim Snert toernooi en andere activiteiten voor de trim. Tijdsbesteding: meerdere uren per evenement.

Registratie van vrijwilligers en het aanleveren van geschikte kandidaten voor vrijwilligersfuncties a.d.h.v. 'LISA' systeem. Bijhouden vrijwilligersfuncties en vacatures. Tijdsbesteding in september 10 uur per week, later 1 uur in de week.

Voorafgaand aan de wedstrijden verspreiden van de benodigde gegevens aan de managers, aanvoerders en scheidsrechters t.b.v. het invullen van de digitale wedstrijdformulieren. En vervolgens verwerken van de uitslagen via het 'LISA' systeem. Tijdsbesteding: 2 uur per week.

Het bezetten van de wedstrijdtafel met 1 collega. Het ontvangen en informeren van bezoekende clubs over de te spelen wedstrijden van die dag en het checken van de ingedeelde scheidsrechters. En mogelijk informeren van thuisspelende teams. Daarnaast ook verantwoordelijk voor het sproeien van de velden. De wedstrijdtafel wordt bemand op zaterdag - gehele dag- en zondagochtend.

Indeling maken voor de bezetting van de wedstrijdtafel. Registratie van deze indeling in LISA en wekelijks informeren van de betrokkenen met de benodigde informatie. Bijhouden van de ‘wedstrijdmand’ en overige administratie. Tijdsbesteding: 1 uur per week en voor het opstellen van het rooster (2x per jaar) 10 uur.

Deze commissie verzorgt de opzet en organisatie van de zaalhockeycompetitie binnen HC Naarden. De opzet vindt plaats in de maanden sept t/m nov. o.a. inschrijvingen, aanmelden KNHB, informatieavonden. Competitie loopt van dec. t/m half feb.; opstart hallen, wedstrijdsecretariaat, aanspreekpunt bij ongeregeldheden. De taken worden verdeeld over de cie-leden. Meeste tijdsbesteding in de aanloop naar de competitie.
 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]