Hockeyvisie HC Naarden

De afgelopen maanden is er binnen HC Naarden veel gesproken over jeugdhockey. Wat is eigenlijk onze visie op jeugdhockey en welke leidende principes hanteren wij? Er is met veel HC Naarden leden gesproken en in verschillende samenstellingen discussie gevoerd.
Ook is met een aantal externe specialisten gesproken. Onze club bestaat voor ongeveer 75% uit jeugdhockey en van de senioren heeft (of had) het grootste deel hockeyende kinderen op onze club. Het gaat ons dus vrijwel allemaal aan!


In dit artikel bekennen we kleur en geven we aan hoe wij als club aankijken tegen jeugdhockey. Zoals HC Naarden een levende club is, is dit een levend stuk. Ieder jaar groeien en bloeien we en ieder jaar kijken we terug, maar vooral vooruit. En als de situatie er om vraagt sturen we bij. We zijn continu in beweging. Zoals een Chinees spreekwoord zegt: de weg is ons doel.

Hockey Club Naarden is opgericht in 1987 als ietwat ‘rebelse’ tegenhanger van stokoude bestaande clubs in het Gooi. Oprichter Joost Grasso had daarbij een warme familieclub à la het Amsterdamse Hurley voor ogen. Vanaf het begin zijn dingen er anders gedaan dan elders. HC Naarden heeft in meerdere opzichten een voortrekkersrol vervuld, soms uit pure noodzaak maar altijd vanuit het karakter van de club en de leden. "Kan niet bestaat niet” is vanaf dag een het credo. Of het nu het revolutionaire jeugd-traint-de-jeugd concept betreft dat elk jaar beter wordt, het wachtlijsthockey dat uitgroeide tot de succesvolle Zondag Jeugd Competitie door de KNHB volledig werd omarmd, of de realisatie van een heuse eigen zaal in een gehuurde tent op een bijveld. En zo zijn er nog vele sprekende voorbeelden te bedenken.

In dertig jaar tijd heeft HC Naarden een volledig eigen plek ingenomen op de hockeylandkaart van het Gooi en Nederland. Inmiddels is HC Naarden een overgangsklasseclub, met een kleine tweeduizend leden de op-een-na-grootste club in het Gooi en in de top 20 in Nederland qua ledenaantal. HC Naarden heeft een heel duidelijk onderscheidend DNA: een hechte, sociale familieclub die boeit, bindt en verbindt en op ieder (hockey)niveau er uit probeert te halen wat er in zit. De club die baanbrekend wil zijn en niemand uitsluit. HC Naarden is de landskampioen van de betrokkenheid.

Onze missie en kernwaarden

Hockey Club Naarden wil de club zijn waar sportieve ambitie en plezier hand in hand gaan. De club waar iedereen zich veilig en thuis voelt, we elkaar vooruit helpen op wat voor manier dan ook (we vinden wel een oplossing), waar we naar elkaar luisteren, we elkaar -als het moet- de waarheid zeggen en waar we elkaar ook altijd zullen steunen. HC Naarden wil meer zijn dan alleen een familieclub: we willen een echte (hockey)familie zijn.

Onze kernwaarden zijn:

Onderling plezier – Met, door en voor eigen leden op een aanstekelijke manier genieten van de hockeysport, de club, de mensen binnen de club. Plezier geeft energie, vermaak en relativeert. Plezier als basis voor bereidwillige inzet van leden (vooral doen wat je leuk vindt), als drijfveer voor open en boeiende ontmoetingen. Voor jong en oud.

Verbindend – Onze hockeysport verbindt. Creëert (maatschappelijke) betrokkenheid en stimuleert samen beleven, samen doen, samen ontmoeten. Menselijk contact, uitwisseling van ideeën, delen van ervaringen en verwachtingen vormt de basis van gevoel verbonden te zijn aan onze club.

Baanbrekend – Met gezonde dosis lef en jeugdig elan blijvend vernieuwen en ontwikkelen. In alle facetten van de club: in structuur, in trainingsopvatting, in faciliteiten, in sportprestaties, in evenementen, in opleiding van trainers en scheidsrechters, in samenwerking met partners. Altijd met een doorzetters- en winnaarsmentaliteit. Kan niet bestaat niet.

De aanleiding om een visie op jeugdhockey uit te werken

De belangrijkste redenen om met onze visie op jeugdhockey aan de slag te gaan waren:

 

 • De afgelopen jaren is onze club sterk gegroeid en is het hockeyniveau aanzienlijk toegenomen. We mogen ons inmiddels een landelijke overgangsklasseclub noemen. Hoe geweldig is dat.
 • Hoewel we al heel veel dingen goed doen, is er een behoefte op de club dat het de komende jaren (nog) meer over hockey mag gaan.
 • Naast Vincent van de Peppel is Jeroen Buné aangesteld als Technisch Coördinator. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van ons jeugdhockeybeleid. Het is belangrijk om hen de juiste richting mee te geven.
 • Ons DNA, we willen ons graag onderscheiden door zaken anders, slimmer, beter aan te pakken. Hier ligt een kans.
 • Het wijzigen van de competitiestructuur door de KNHB bij de C en met name D-jeugd met het bijbehorende media-offensief over minder snel specialiseren, later selecteren, meer afwisseling, etc. Er wordt aan ons als club gevraagd om onze visie en ons beleid te herijken en onszelf de relativerende vraag te stellen of we op sommige gebieden niet wat zijn doorgeschoten.
 • Chronische blessures bij jonge kinderen t.g.v. overbelasting. Dit kan en mag echt niet.
 • Enorme krapte op de velden (anno 2018: 4,25 velden) en een behoefte aan meer variatie en een slimmere invulling van trainingen.
 • Zondag Jeugd Competitie zal binnen een aantal jaar verdwijnen vanwege een gebrek aan tegenstanders die vanwege het structureel geworden project "Jeugd op zondag” inmiddels in grote getalen zijn doorgestroomd naar de zaterdagcompetitie.

  

Onze visie op jeugdhockey – ontdek, ontwikkel en ontketen!

Iedere categorie heeft zijn eigen dynamiek en logischerwijs dus ook zijn eigen aanpak.

In de Jongste Jeugd (Benjamins/Minis en F) ontdekken de kinderen het hockey spelenderwijs. De oefenstof en de didactische aanpak zijn hierop afgestemd. In de E-jeugd (6- en 8-tallen hockey) wordt stapsgewijs het hockey in posities in teamverband op steeds groter wordende velden aangeleerd. Verbreding en verdieping van de techniek staan centraal.

In de D- en de C-jeugd ontwikkelen we breed en bieden we zo veel mogelijk variatie en afwisseling. In de D wordt voor het eerst in een elftal op een groot veld gespeeld. Eerste en tweedejaars worden gecombineerd en vormen samen een team. We laten kinderen experimenteren, fouten maken en veelvuldig rouleren. Het opbouwen van zelfvertrouwen is belangrijk in deze fase. Dit is het moment om verder te kijken dan alleen het hockey. Dat gaat in de C door, we blijven breed ontwikkelen. Ook mentale en sociale aspecten komen aan bod. We specialiseren nog niet, blijven experimenteren en focussen op zelfvertrouwen en plezier. De indeling van coaches, trainers en managers is belangrijk. Deze moeten zo goed mogelijk passen bij de specifieke kenmerken van deze doelgroepen.

In de B en de A jeugd gaan we los, kiezen we voor prestatie en specialisatie en geven we alles wat we in huis hebben. In de B sturen we op gezamenlijk en individueel presteren. Voorkeuren worden specialisaties, de tactiek wordt naar een hoger niveau getild en er worden meer eisen gesteld aan discipline en samenwerking in teamverband. We leren de kinderen wat het is om samen te winnen maar ook te verliezen. In de A gaat ‘het dak er af’: presteren staat voorop, maar gaat altijd hand in hand met plezier en respect voor de grenzen van een individu. Iedereen heeft een of meer specialisaties en hier wordt rekening mee gehouden bij de teamsamenstelling. Tactiek, teamspirit, samenwerking en niet te vergeten plezier staan centraal. Aan de begeleidingsteams van de B en de A worden andere eisen gesteld. We zetten alles op alles om jaarlijks een zo optimaal mogelijke match te vinden. Last but not least stimuleren we ook dat er in de B en de A gekozen kan worden voor het spelen in vriendenteams waar voornamelijk het plezier voorop staat.

 

Het volgende plaatje geeft onze visie per categorie samengevat weer:


 

Onze visie op jeugdhockey – een 10-tal principes

Onze Hockey Club Naarden biedt een hockeyleven lang onvergetelijke ervaringen voor ieder lid, op elk niveau. Die onvergetelijke ervaringen waarborgen we door "een 10-tal HC Naarden principes” te huldigen, die stuk voor stuk de landskampioen van de betrokkenheid waardig zijn:

 

 1. Plezier en geluk staan voorop: ieder kind moet een geweldige tijd op onze club beleven! We proberen zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan onze sport en stimuleren het vormen van vriendenteams binnen de oudere jeugd

 2. We sporten veilig en gezond: we voorkomen blessures en overbelasting door informatie, preventie, afwisseling en goede begeleiding.

 3. Wij geloven in succesvolle teams: het teambelang gaat boven het individuele belang. Alle begeleiders werken samen aan een positieve en veilige sfeer.

 4. Eén HC Naarden speelstijl: we ontwikkelen continu aan onze eigen HC Naarden speelstijl en hockeytaal.

 5. De jeugd traint jeugd: we geloven in de verbindende en onderscheidende kracht van het concept. We blijven continue de kwaliteit en begeleiding van onze jeugdtrainers verbeteren.

 6. We ontwikkelen bredere competenties: het ontwikkelen van uitstekende hockey skills staat voorop. Waar nuttig en mogelijk vullen we dit aan met alternatieve ontwikkelmogelijkheden (maatwerk).

 7. Selecties en indelingen o.b.v. meerdere criteria: we kijken weloverwogen naar hockeytechniek, spelinzicht, inzet, coachbaarheid, fysiek- en motorisch vermogenen houden de opties voor laatbloeiers zo lang mogelijk open.

 8. De lijn laten groeien, de breedte laten bloeien: op ieder niveau stralen we bijpassende ambitie uit. Zo hoog mogelijk spelen of zo veel mogelijk ‘fun’ in een vriendenteam, wij streven naar passende faciliteiten en ondersteuning.

 9. We geloven in de kracht van rolmodellen: we stimuleren onze leden om clubhelden te zijn, zowel hockey technisch, sportief als sociaal.

 10. We gaan Fair Play met elkaar om: of het gaat om de manier waarop we hockeyen, of de manier waarop we buiten het veld met elkaar omgaan, we doen dit altijd Fair Play!

 

 


 


 

Wat gaan we hier nu concreet mee doen?

Met onze visie op jeugdhockey als kompas hebben we nagedacht over de belangrijkste acties die we in gang willen zetten. We hebben een lijst opgesteld met circa 20 concrete zaken die we de komende seizoenen gaan oppakken of gaan onderzoeken. Een aantal belangrijke acties zijn:

 

 1. HC Naarden hockey academie
  We gaan een eigen HC Naarden hockeyacademie neerzetten om onze jeugdtrainers nog beter op te leiden en te gaan begeleiden bij de invulling van hun rol als (jongste)jeugdtrainer en coach. We gaan een opleidingsprogramma uitwerken en de mogelijkheid bieden om stap voor stap HC Naarden trainer/coach-certificaten te behalen. We gaan hiervoor onze eigen toptrainers inzetten, maar zullen ook samenwerken met experts van buiten de club.

 2. Meer afwisseling, innovatieve trainingsmiddelen en technische clinics
  We gaan de trainingen leuker, afwisselender en nog leerzamer maken door de inzet van allerlei innovatieve trainingsmiddelen of zelfs uitstapjes naar andere sporten. Iedereen die wel eens een hockeykamp heeft gedaan zal het opgevallen zijn dat er ontzettend veel nieuwe leuke trainingsmiddelen zijn om in spelvorm techniek of tactiek te trainen. Wij gaan dit inventariseren en daarna een aantal van deze middelen aanschaffen. We nemen in onze overwegingen ook de mogelijkheid mee om (als dat financieel haalbaar is) enkele kleinere speelveldjes tussen veld 1 en 3 neer te leggen.

 3. Investeren in betere samenwerking tussen teambegeleiders en ouders rondom een team
  Aan de hand van een aantal handboeken met taakomschrijvingen, de HC Naarden Hockey Academie, de inzet van lijnmanagers alsmede informatiesessies over allerlei teamsporten, pedagogische en didactische onderwerpen streven we een betere en nauwere samenwerking en daardoor een betere begeleiding van onze jeugdteams na.

 4. HC Naarden keepersacademie
  Met het aantrekken van Ron Bollen als keeperstrainer hebben we een eerste belangrijke stap gezet in het doorontwikkelen van onze keepers. De onlangs geïntroduceerde goaliesclub is hier al een mooi voorbeeld van.

 5. Blessurepreventie en voorlichting
  Een doorn in het oog van zowel de KNHB als onszelf zijn de vele blessures bij vaak jonge kinderen die nog volop in de groei zijn. Hier gaan we iets aan doen middels aanpassing van de trainingsarbeid, trainingsinhoud, maar ook via preventie vooraf.
 6. Nawoord

  Met deze visie op jeugdhockey hebben we richting bepaald. We gaan de komende jaren veel aandacht geven aan de verdere verbetering van het jeugdhockey op onze club, zowel voor de lijn als voor de breedte. Mocht je ideeën of vragen hebben kun je deze het beste delen met Jeroen Buné ([email protected]).

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]