Lidmaatschap Jeugd


 • Junioren kunnen voor het Zaterdag Jeugd lidmaatschap worden aangemeld van 1 april tot en met 30 april 2018. Aan deze uiterste inschrijfdatum wordt strikt de hand gehouden in verband met het grote aantal aanmeldingen.
 • A jeugd (16 jaar en ouder) kan zich doorlopend inschrijven.
 • Junioren kunnen opgegeven worden voor het seizoen waarin zij op 1 oktober minimaal 6 jaar oud zijn. Dit betekent voor de Benjamins voor het seizoen 2018-2019 dat zij op 1 oktober 2018 zes jaar of ouder moeten zijn (de peildatum is strikt 1 oktober).Zondag Jeugd


 • Junioren kunnen voor het Zondag Jeugd lidmaatschap worden aangemeld vanaf 1 april t/m 30 april 2018. De inschrijving voor Zondag Jeugd blijft open staan tot 1 februari 2019. Indien inschrijving is op of na 1 mei 2018 dan sluit het kind achteraan in de rij.
 • Een nieuwe inschrijving is alléén mogelijk voor meisjes in de leeftijdscategorie F (van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011) t/m E8 (van 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009).
 • Indien je op het inschrijfformulier bij type lidmaatschap als tweede optie lidmaatschap kiest voor Zondag Jeugd dan kijken wij -uiteraard- eerst naar de mogelijkheden binnen de Zaterdag Jeugd en pas per 1 juni naar de mogelijkheden bij de Zondag Jeugd.
 • Indien jouw kind reeds Zondag Jeugd lid is van HC Naarden en je wenst jouw kind te laten spelen in de Zaterdag Jeugd competitie dan hoef je jouw kind niet opnieuw aan te melden. Wij halen dan de informatie uit de bestaande lidmaataschapgegevens.
 • Jeugdleden die reeds Zondag Jeugd lid zijn en dat willen blijven geven dit aan via een mail aan de Ledenadministratie.
 • Het Zondag Jeugd lidmaatschap kan eindig zijn indien er geen competitie mogelijkheden meer zijn. HC Naarden zal er alles aan doen om de Zondag Jeugd zo veel en zo lang mogelijk te kunnen laten hockeyen, we zijn daarbij wel afhankelijk van tegenstanders in de regio.
LEDENOPBOUW - CAPACITEIT

In de Benjamin categorie kunnen wij ieder seizoen een grote groep kinderen plaatsen. Plaatsing van nieuwe kinderen in de leeftijdsgroep 7 t/m 15 jaar (speelcategorie F t/m B-jeugd) bij de Zaterdag Jeugd is afhankelijk van de opzeggingen van leden uit bestaande teams. Het gaat bij deze speelcategorieën daarom maar om een zéér beperkt aantal plaatsen waar nieuwe Zaterdag Jeugd leden voor aangenomen kunnen worden.

Vanaf de Benjamin categorie worden de aantallen aannames al gebaseerd op de maximale capaciteit in teams van D t/m A jeugd. Vanaf de D-jeugd wordt er gespeeld op een heel veld en zijn we dus afhankelijk van de totale wedstrijdcapaciteit op de velden op zaterdag. Op zondag hebben wij rekening te houden met de beschikbare veldcapaciteit en de Senioren competitie. De ledenopbouw wordt voor de komende 8 tot 10 jaar al bekeken en steeds nauwkeurig berekend.


CATEGORIE-INDELING 2018-2019

Categorie

Leeftijd

Geboren

Zondag Jeugd*

Benjamin 

6 jaar

van 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

--

F

7 jaar

van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011

Alleen Meisjes 

E6

8 jaar

van 1 oktober 2009 t/m 30 september 2010

Alleen Meisjes 

E8

9 jaar

van 1 oktober 2008 t/m 30 september 2009

Alleen Meisjes 


D jeugd

10 jaar

11 jaar

van 1 oktober 2007 t/m 30 september 2008

--

van 1 oktober 2006 t/m 30 september 2007

--

C jeugd

12 jaar

13 jaar

van 1 oktober 2005 t/m 30 september 2006

--

van 1 oktober 2004 t/m 30 september 2005

--


B jeugd

14 jaar

15 jaar

van 1 oktober 2003 t/m 30 september 2004

--

van 1 oktober 2002 t/m 30 september 2003

--


A jeugd

16 jaar

17 jaar

van 1 oktober 2001 t/m 30 september 2002

--

van 1 oktober 2000 t/m 30 september 2001

--


* Zondag Jeugd Competitie alleen voor Meisjes F t/m E8 categorie.

Inschrijven gaat via internet. Het inschrijfformulier staat op de HC Naarden website, onder De club > Lidmaatschap > Inschrijfformulier.
 • Vul per persoon 1 inschrijfformulier in. We gaan er vanuit dat je het formulier naar waarheid en volledig invult. Na het invullen van het formulier kies je 'volgende stap'. Controleer alles wat je hebt ingevuld (m.n. de geboortedatum!). Wanneer je een verplicht (*) onderdeel vergeet dan blijft het Inschrijfformulier terug komen. Druk na het volledig invullen op 'Bevestigen'.
 • Na verzenden van het digitale inschrijfformulier ontvang je automatisch een ontvangstbevestiging van je digitale inschrijving met een PDF per e-mail. Indien je deze automatische e-mail niet binnen enkele uren ontvangt op het opgegeven e-mailadres dan is de inschrijving niet goed verlopen. Controleer ook je spam/junk inbox.
 • Inschrijvingen dienen uiterlijk 30 april 2018 volledig ontvangen te zijn om mee genomen te worden voor mogelijke plaatsing in het komende seizoen. Dit betekent dat inschrijfformulieren die op of na 1 mei 2018 bij de ledenadministratie binnenkomen, niet meer in behandeling worden genomen voor het Zaterdag Jeugd lidmaatschap dan wel achteraan aansluiten voor het Zondag Jeugd lidmaatschap.

Door het inschrijfformulier in te vullen en digitaal akkoord te geven ( = ondertekenen) verklaar je dat:
 • Je het formulier naar waarheid en volledig hebt ingevuld
 • Bij plaatsing van Junioren t/m A-jeugd er tenminste 1 van de ouders van het aangemelde kind per de eerst volgende 1 januari een scheidsrechterskaart in bezit heeft;
 • Je akkoord gaat met het Huishoudelijke Reglement en de richtlijnen Arbitrage (informatie vind je op onze website);
 • Je kennis hebt genomen van het Aanname- en Opzeggingsbeleid (informatie vind je op onze website);
 • Je hierbij toestemming hebt gegeven voor de automatische incasso, die ook zal gelden voor de andere leden van jouw gezin (informatie vind je op onze website).

 

AANNAME Jeugd

Beslissingen betreffende aanname van jeugdleden wordt door het bestuur in beginsel aan de hand van vooraf vastgestelde criteria genomen, met dien verstande dat er plaats moet zijn bij de categorie waartoe jouw kind behoort.

De criteria zijn de volgende: 
 • Oud-jeugdleden als zij onder normale omstandigheden het lidmaatschap eerder hebben opgezegd;
 • Kinderen van ouders en/of broertjes/zusjes die reeds lid zijn van HC Naarden (incl. Zondag Jeugd leden). Dit criterium geldt alleen maar voor die gezinnen waar minimaal één van de ouders een scheidsrechterskaart heeft;
 • Kinderen van ouders die zich reeds actief inzetten voor HC Naarden als bestuurslid, commissielid, coördinator of een andere vrijwilligerstaak;
 • Kinderen die reeds lid van een hockeyvereniging zijn geweest;
 • Talentvolle spelers voor lijnteams vanaf de D-categorie. De Technische Commissie kan talentvolle spelers voor lijnteams testen en beoordelen en voordragen aan het bestuur.
 • Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van deze criteria en/of de weging ervan.

In mei wordt onder toezicht van de notaris de definitieve aanname vastgesteld. In geval van gelijke criteria volgt loting door de notaris.

Kinderen die nog geen lid zijn kunnen pas meetrainen nádat zij zijn aangenomen. Dit gebeurt enkel om de teamindeling te bepalen.


BERICHT PLAATSING OF AFWIJZING

Zaterdag Jeugd
Voor de Zaterdag Jeugd kun je in de tweede helft van mei per e-mail bericht van ons verwachten.

Zondag Jeugd
De Zondag Jeugd heeft tot 1 juni de tijd om op te zeggen. Daarna kunnen we pas bekijken welke plekken er beschikbaar zijn bij de Zondag Jeugd. Bericht over plaatsing of afwijzing voor de Zondag Jeugd kun je daarom dan ook zo snel mogelijk na 1 juni verwachten.

Controle
Wordt je kind geplaatst dan controleren wij de juistheid van de geboortedatum aan de start van het seizoen of bij plaatsing gedurende het seizoen voorafgaand aan de eerst volgende wedstrijd. Je dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs van het kind mee te nemen. Een onjuist opgegeven geboortedatum kan in het ergste geval leiden tot het ongeldig verklaren van de plaatsing (opzegging door het bestuur).

WACHTLIJST Jeugd

HC Naarden werkt met een 1-jarige wachtlijst (per seizoen). De inschrijving is geldig tot 31 maart 2019. Mocht jouw kind in het seizoen 2018-2019 niet geplaatst worden dan dien je, indien gewenst, in april 2019 je kind opnieuw aan te melden zoals hierboven aangegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eerdere aanmeldingen, afwijzingen of opzeggingen.

 
LET OP
Op 31 maart van ieder jaar worden de inschrijfformulieren van niet geplaatste kinderen automatisch uit ons systeem verwijderd!

 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]