JEUGD Trainingen


Trainingsbeleid algemeen
HC Naarden hanteert een uniforme trainingsmethodiek. Doel hiervan is zoveel als mogelijk te waarborgen dat alle spelers en teams gedurende hun opleiding dezelfde oefenstof wordt aangeboden.
Training is gericht op leerdoelen van de leeftijdsgroep en sluit aan op het Opleidingsplan van HC Naarden en het jeugdhockeyplan van de KNHB. Trainers gebruiken oefenstof uit dit jeugdhockeyplan. In het Opleidingsplan HC Naarden staat precies vermeld welke oefeningen of technieken men in een bepaalde periode leert.
HC Naarden hanteert een goeie mix tussen 'Jeugd traint jeugd' en 'Ervaring traint jeugd'. Trainers worden zo veel mogelijk geworven uit eigen leden en op de club opgeleid tot clubtrainer. Tijdens de opleiding wordt al begeleid training gegeven.

HC Naarden is trots op zijn unieke trainersopleiding!
Het principe van 'jeugd leidt jeugd op' blijft belangrijk, m.a.w. het technisch kader (de trainer-coaches) wordt in principe opgeleid vanuit de vereniging zelf.
Tijdens de opleiding wordt al begeleid training gegeven. De opleiding wordt afgerond met een examen, die moet leiden tot het interne trainersdiploma.
De trainingscoördinator reikt de jeugdtrainers, op basis van het Opleidingsplan HC Naarden, per periode oefenstof aan, aan de hand waarvan de trainers, met ondersteuning van het KNHB-jeugdhockeyplan/trainingsmateriaal, hun trainingen kunnen voorbereiden. De trainers hebben een beperkte mogelijkheid om met de oefenstof te differentiëren, afhankelijk van de vaardigheden van hun team.
Resultaten worden besproken met de trainingscoördinator.
Om binnen de vereniging een kwalitatief potentieel aan trainers op te bouwen, wordt er naar gestreefd voor trainers van alle categorieën opleidingen en scholingsactiviteiten te ontwikkelen. We stimuleren trainers via de hockeybond een officiële opleiding te laten volgen en organiseren cursusavonden intern en via de bond.
Iedereen kan zich aanmelden om training te geven en deel te nemen aan de eigen trainingsopleiding; de TCJ beoordeelt wel de geschiktheid en bepaald, rekening houdend met de capaciteit, op welk team de speler wordt ingezet.
 
Beginnende trainers zullen, los van de onzekerheid die nu eenmaal verbonden is aan hun leeftijd, scholing behoeven op tactisch of didactisch vlak. Door een gerichte aandacht van de trainingscoördinator moet dit punt zo goed mogelijk worden opgevangen.
Spelers en speelsters uit de D-categorie kunnen al assisteren bij de de Benjamin of Mini-training onder coördinatie van ervaren hockeymensen (ouder-trainers). Tweede jaars D en eerste jaars C spelers kunnen, onder begeleiding van de trainingscoördinator, ook F-jes-training assisteren op woensdag.
De echte jeugdtrainersopleiding start bij de E6-tallen, waar C-spelers (zij hebben inmiddels al 'ervaring' met Benjamins/Mini en/of F-training) onder toezicht van de trainingscoördinator, de training van deze E6-tallen verzorgen. De trainingscoördinator is verantwoordelijk voor de opleiding, op basis van het Opleidingsplan HC Naarden. Deze trainers krijgen daarnaast intern ook een speciale theoretische cursus.
Het volgend jaar kunnen de, inmiddels B-spelers met diploma, doorstromen naar de E8-tal training. Bij deze E8-tallen is er een keer per week dus training door deze jeugdtrainers, nog steeds onder coördinatie van de trainingscoördinator, en de andere training vindt plaats door een ervaren (lijnteam)trainer.
In de volgende stap verzorgen A en B-jeugdtrainers niet alleen de training, maar ook de coaching van D en C-elftallen, bijgestaan door ouders als manager(-coaches). Er staan bijna altijd twee trainer-coaches op een team.

Trainingsmogelijkheden per categorie / teams
Ieder jeugdteam krijgt bij HC Naarden in principe 2 trainingen per week.
Richtlijnen aantal trainingsuren per categorie:
Benjamins 1 x 1 uur
F 1 x 1 uur
E-tallen 2 x 1 uur
D1 en C1 2 x 1,5 uur  
Overig D en C    2 x 1 uur
B1 en A1 2 x 2 uur
Overig B en A 2 x 1 uur
 
Dit zijn slechts richtlijnen, de duur van trainingen kan voor 1e en 2e lijnsteams worden aangepast.
De trainingen zijn voor iedereen verplicht en gaan in principe altijd door.
Indien er plaats is kunnen op verzoek velden beschikbaar gesteld worden aan de teams zelf voor trainingen. Dit kan bijv. zijn voor specifieke trainingen zoals strafcornertraining of een derde training.
In sommige gevallen kan, naast hun eigen training en na overleg met de teams, gekozen worden voor een gecombineerde training voor 2 teams.
Voor de junioren wordt geen afzonderlijke conditietraining opgezet. Wel een loopscholing.
 
 
  • Trainingsdiscipline: opkomst verplicht; voor de lijnteams geldt dat het zonder duidelijke reden afwezig zijn bij de training gevolg heeft voor de plaats in het team (zie onder), de andere wedstrijdteams stellen eigen maatregelen hiervoor op.
  • Trainingen afzeggen doe je tijdig(!) bij je trainer coach EN in de teamapp (zie onder Snelle links - Veelgestelde vragen).
  • Tijdens de training draag je sportkleding (geen spijkerbroek) en kunstgrasschoenen. Het is niet toegestaan om caps, petten of andere hoofddeksels te dragen, en ook geen sieraden als (grote) oorbellen of ringen.
  • De jeugd- en oudertrainers dragen bij het geven van training sportkleding en kunstgrasschoenen.
 
Spelregels trainingen voor de lijnteams
  1. Er wordt verwacht dat je naar alle trainingen komt, het is belangrijk dat je met je eigen team traint. Uitzonderingen zijn ziekte, school en heel bijzondere familieaangelegenheden. Huiswerk is geen reden om af te zeggen. De kinderen moeten zo vroeg mogelijk school- en sportactiviteiten leren plannen en combineren.
  2. Het afzeggen van een training met een 'niet geldige reden' (reden moet je opgeven bij de trainer/ coach) of het niet verschijnen bij een training zonder af te zeggen, resulteert bij de start van de eerstvolgende wedstrijd automatisch in een plaats op de reservebank. Wanneer dit vaker gebeurt, kan het zijn dat je één wedstrijd niet mag meespelen of dat je wordt teruggezet naar een lager team.
 
Kijk hiervoor onder De Club - Veelgestelde vragen - Ik wil / hoe doe ik.
 
Keepers
Voor de keepers is een speciaal trainingsprogramma met ervaren keeperstrainers; de keeper kan hiervoor een van de trainingen van het team laten vallen.
Indien een team niet over een vaste keeper beschikt, zoals bij de E6-tallen, krijgt de speler, die de volgende wedstrijd keept, een keeperstraining (zie donkerblauwe linkerkolom Training)
HC Naarden verzorgt regelmatig clinics, niet alleen omdat het leuk en nuttig is, maar ook om het keepen vanaf jonge leeftijd reeds te stimuleren.
Als keeper ben je enorm belangrijk voor jouw team, je vervult een sleutelpositie in het team!
 
Trainers declaratieformulier > downloaden
 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]