Nieuwsbericht

Van het Bestuur

ALV 20 januari 2021

Nieuws afbeelding 9-1-2021

Uitnodiging ALV HC Naarden – woensdag 20 januari 2021

 

 

Beste leden en ouders van jeugdleden,

 

Op woensdag 20 januari a.s. om 20.30 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook dit keer zal de vergadering weer online worden gehouden zodat we voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

 

Om te weten wat er allemaal speelt op de club en hoe we samen vooruit kijken, kun je blijven zitten op je eigen bank en eenvoudig inloggen voor de ALV.

 

Je krijgt een update over de financiën, de laatste stand van zaken over lijn- en breedtehockey en uiteraard meer nieuws over komend seizoen.

 

HC Naarden hecht waarde aan een cultuur waarbinnen respect en veiligheid centraal staan voor alle leden van de vereniging. De afgelopen periode is daarom tijd gestoken in het nader vormgeven van gedragsregels, een pestprotocol en informatie over onze vertrouwenspersoon. Tevens zijn bestaande regels nader uitgewerkt in een contributiereglement.

Een concept van deze reglementen kun je vinden op de website, achter de inlog in 'Mijn HC Naarden' (club > documenten > ALV). Hier kun je tevens de volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering bekijken.

 

Om deel te nemen graag aanmelden middels een mail naar [email protected].

Voor de vergadering krijg je dan nog een link met korte instructie toegestuurd.

 

 

We kijken ernaar uit je woensdag 20 januari a.s. te verwelkomen!

 

Bestuur HC Naarden

 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]