Inschrijfformulier

Inschrijfformulier seizoen 2023-2024

Het aannamebeleid van onze club kunt u terugvinden op onze website (De club > Lidmaatschap > Lidmaatschap Jeugd). Leest u, voordat u begint met inschrijven, waar u straks voor tekent. Volwassenen en kinderen van 6 jaar (per 1 oktober 2023) en ouder kunnen worden ingeschreven.

Inschrijven gaat online. Er wordt op basis van uw gegevens direct een persoonlijk inschrijfformulier gemaakt. Kies het inschrijfformulier welke voor u van toepassing is. Voor Scheidsrechters en Vrijwilligers is er bv een verkort aanmeldingsformulier.

We gaan er vanuit uit dat u het formulier naar waarheid en zorgvuldig invult. Na het volledig invullen van het formulier kies 'volgende stap', controleer alles wat u heeft ingevuld (m.n. de geboortedatum!), vergeet u een onderdeel dan blijft dit scherm terug komen > Bevestigen.

Let op: alleen als alle verplichte * velden zijn ingevuld krijgt u het volgende scherm te zien 'Registratie succesvol' en ontvangt u een e-mail ter bevestiging van inschrijving. 


Type lidmaatschap
   
Opties trainingsgroepen Trimlid
   
Vrijwilligerstaak waar u zich voor inschrijft
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Scheidsrechters
  Alle leden vanaf 16 jaar van HC Naarden zijn verplicht een scheidsrechterskaart te behalen in het seizoen waarin zij lid worden. Van alle nieuwe jeugdleden is tenminste een van de ouders verplicht een scheidsrechterskaart te behalen voor 1 januari 2022.

 
   
 
   
 
   
   
Hockey achtergrond (van degene die ingeschreven wordt)
   
   
   
Gezinsleden
  Vul hieronder het lidmaatschapsnummer in van gezinsleden (ouders en/of broer(s)/zus(sen) die op dit moment SPELEND lid zijn van HC Naarden.

 
  (Geheel getal)  
  (Geheel getal)  
  (Geheel getal)  
  (Geheel getal)  
  (Geheel getal)  
Relevante ervaring
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerstaken
  HC Naarden heeft vrijwilligers nodig voor de organisatie van de vereniging. We doen het samen! Hieronder een aantal belangrijke vrijwilligers functies binnen de club (naast rijden en fluiten van wedstrijden). Voor een omschrijving verwijzen we naar de website. Geef de drie functies aan waarvoor u zich gaat inzetten. De komende jaren wordt u voor een van deze functies ingedeeld.

 
Accomodatie
   
   
   
   
   
Communicatie/ledenwijzer
   
   
   
Hockey
   
   
   
   
   
Overige commissies
   
   
   
   
   
   
Businessclub en Sponsoring
   
   
   
Opmerkingen
   
Ondertekening en akkoord
  Door het inschrijfformulier in te vullen en digitaal akkoord te geven (=ondertekenen) verklaar ik dat: • Ik het formulier naar waarheid en volledig heb ingevuld. • Ik akkoord ga met het Huishoudelijke Reglement en de richtlijnen Arbitrage. • Ik kennis heb genomen van het privacybeleid • Ik kennis heb genomen van het Aanname- en Opzeggingsbeleid. • Ik toestemming geef aan HC Naarden voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website, ledenwijzer en social media kanalen die vallen onder de verantwoordelijkheid van HC Naarden. • Ik hierbij toestemming geef voor de automatische incasso.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]