Vacatures & Vrijwilligerstaken


Actuele vacatures


Secretaris jongste jeugd

Als secretaris van de jongste jeugd ben je binnen de commissie de spin in het web. Je werkt samen met de voorzitter, de technisch manager, de categoriemanagers, de trainingscoördinatoren en de wedstrijdsecretaris van de jongste jeugd.

Taken:

· Voorbereiden en verslaan van de TC jongste jeugd vergadering met een gemiddelde frequentie van 1 x per 8 weken.

·Samen met de categoriemanagers zorg je voor de correcte gegevens van coaches, trainers en assistent trainers van de jongste jeugd in LISA.

·Je zorgt voor goede informatie naar de categoriemanagers toe als voorbereiding voor de indeling van alle jongste jeugd teams en je verspreidt de uiteindelijke teamindeling van de jongste jeugd.Communicatie commissie: nieuwsbriefredacteur(en), videoreporter en allround communicatie lid.

Ter vervanging van een aantal leden zijn wij op zoek zijn naar nieuwe enthousiastelingen, waaronder bij voorkeur ook een aantal jeugdleden:
- nieuwsbriefredacteur(en): die maandelijks een nieuwsbrief verzorgt en uitstuurt.
- allround communicatietype: die op diverse terreinen kan meedraaien en coördineren (de ene keer met het redigeren van teksten, de andere keer met het coördineren van de input voor de maandelijkse nieuwsbrief, de volgende keer met communicatie-ondersteuning voor een toernooi e.d.)
- videoreporter voor ons YouTube kanaal

[email protected]

je vindt het leuk om borrelhappen voor ouders van teams te verzorgen, het clubhuis gezellig te maken tijdens een dergelijke avond. Tafels dekken en ervoor te zorgen dat jullie in een team van 3 a 4 mensen een heerlijke maaltijd wordt gekookt of bij grote getale kunnen jullie het eten laten cateren. Het schenken van drankjes en tot slot het afruimen van de tafels hoort ook bij de werkzaamheden van de heel gezellige commissie.

GJK Commissie (Goois Jeugd Kampioenschap):

Op zaterdag 1 september zal voor de 6e keer het grootste hockeytoernooi ter wereld weer georganiseerd gaan worden, namelijk het Goois Jeugdhockey Kampioenschap.

Het is inmiddels een bekend fenomeen voor de Gooise hockeyjeugd dat na de zomer de competitie sportief wordt afgetrapt met een toernooi waaraan alle jeugdspelers, in totaal ruim 4.000 kinderen, van alle Gooise clubs deelnemen. Een mooie sportieve burenstrijd tussen alle Gooise clubs!

Tijdens het toernooi speelt de jeugd van de 6 regionale hockeyclubs in het kader van Sportiviteit en Respect. Elke club ontvangt een specifieke leeftijdscategorie (A t/m D). Teams kunnen punten verdienen door te winnen, maar vooral ook door respectvol en sportief gedrag te laten zien. En er wordt niet alleen naar de spelers gekeken, maar zeker ook naar de begeleiding en de supporters.

Elke Gooise club levert een afvaardiging om gezamenlijk met elkaar dit jaarlijkse toernooi tot een succes te maken. Leuk om zo een beetje bij elkaar in de keuken te kijken hoe iedereen werkt. 

Vanuit HC Naarden zijn we nu op zoek naar minimaal 2 enthousiaste ouders die het leuk vinden om het stokje over te gaan nemen. Het draaiboek is klaar, de ervaring is er binnen de GJK commissie. ‘Vereisten’ zijn pragmatisch denken, het leuk vinden om iets te organiseren voor kinderen en vooral humor.

Of je nu een ouder bent van de jongste jeugd of junioren of je je als duo wilt aanmelden, dit kan ook! Meer informatie? Mail naar [email protected]


Vrijwilligers


Hieronder een greep uit de collectie. En er zijn ook altijd weer andere dingen te doen in een jaar!
 
Interesse in vrijwilligerswerk?
Zonder managers geen team, zonder ouders geen positieve support langs de zijlijn, zonder hulp geen koffie aan de bar, zonder jeugd geen trainers, zonder jullie kunnen we het niet! Interesse in een leuke rol bij de leukste familie club meld je dan aan via [email protected]

Kleine werkzaamheden verrichten t.b.v. onderhoud accommodatie (binnen en buiten). Tijdsbesteding: afhankelijk van de klussen ong. 2 uur per maand.

Diverse ondersteunende financiële werkzaamheden zoals het verzorgen van de administratie rondom de trainers op contract, verzorgen van betalingen, inningen van veld- en zaalcontributies, sponsorbijdrages, advertenties, huur, subsidies. Boekhoudkundige werkzaamheden. Opstellen jaarrekening, begroting en contributievoorstel. Belastingzaken. Meerdere uren per week.

Indeling maken voor de bezetting van de bar. Registratie van deze indeling in 'LISA' en wekelijks informeren van de betrokkenen met de benodigde informatie.
 
Hoofd van een barploeg; leiding geven aan een team van 4 tot 6 personen tijdens een ochtend, middag of vroege avond shift (bar en keuken), inclusief openen of sluiten. Mensen met horeca ervaring of zij die van aanpakken weten achter de bar. Tijdsbesteding: 4 tot 6 keer per jaar, van diensten van ong. 4-5 uur.
 
Benjamintrainer (of Minitrainer)
Coördineren en begeleiden van de benjamintrainingen op zondagochtend met 3 tot 5 collega-trainers. De oefeningen worden gegeven door jeugdtrainers. Tijdsbesteding: zondagochtenden 2 uur.

Bestuursfunctie
Diverse functies binnen het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, accommodatie, TC junioren, TC senioren. Tijdsbesteding: meerdere uren per week, 1 keer p/m bestuursvergadering, commissievergaderingen, elke 3 weken bestuursdiensten op de zaterdag/zondag tijdens competitie.
 
Communicatie verzorgen voor HC Naarden: persberichten, posters maken, (website-) redactie, jaarboek helpen coördineren, interviews, fotografie, denktank voor acties binnen de speelcategorieën. Vormgeving en social media (content, beheer). Tijdsbesteding: meerdere uren per week.
 
Commissie die evenementen in verschillende leeftijdscategorieën coördineert, mede helpt organiseren, aanspreekpunt voor speciale evenementen (o.a. Familietoernooi, Sinterklaas). Ondersteuning en coördinatie van alle evenementen die het Jeugdbestuur verzorgt. Tijdsbesteding verdeeld over 5-8 evenementen door het hele seizoen (ca. 10 uur per evenement).

Fotocommissie
Verzamelen, ordenen en ‘taggen’ (datum, soort evenement en fotograaf) van alle foto’s van HC Naarden om een solide foto archief op te bouwen. Fotoalbums samenstellen van diverse evenementen, koppelen aan de website, beheren op externe schijf of in de cloud.
Tijdsbesteding: afhankelijk van aantal evenementen en zelf in te delen. Momenteel moet er nog een slag gemaakt worden in het verzamelen van alle foto’s naar een centraal punt. Daarna als contactpersoon bijhouden en beheren.
  
Telefonisch/mail aanspreekpunt voor de gevonden voorwerpen. Tijdsbesteding: 1 maal per maand in het seizoen de gevonden voorwerpen opruimen en gedurende het seizoen enkele zoekacties.
Kledingbeurs: aantal keren per seizoen een kledingbeurs organiseren (sorteren en verkoop) afhankelijk van de hoeveelheid overgebleven gevonden voorwerpen. Tijdsbesteding: paar uur per beurs.
 
Coördineren van hockey technische zaken van de jeugd. Overleg met aanvoerders, coaches, trainers van de teams. Overleg met voorzitter TC, wedstrijdsecretaris junioren en scheidsrechters-indeler. Tijdsbesteding: gedurende de competitie maandelijks overleg in TC jeugd. Daarnaast ca. 2 uur per week.
 
Coördineren van hockey technische zaken van een seniorenlijn (prestatiehockey, senioren, veteranen, trimhockey). Overleg met aanvoerders, coaches, trainers van de teams. Overleg met voorzitter TC, wedstrijdsecretaris senioren en scheidsrechters-indeler. Tijdsbesteding: gedurende de competitie maandelijks overleg in TC senioren. Daarnaast ca. 1 uur per week.

 
ICT & Video-commissie
Een nieuwe commissie en specifiek voor vrijwilligers met de volgende interesse en kunde (ook oudere jeugdleden!)
  • ICT: infra clubhuis, kassa, pin, tv, monitors met besturing, beamer, netwerk en internet, WiFi, scorebord, cashless card, etc.
  • Video bij wedstrijden: filmen bij wedstrijden en daarna verwerken op laptop, ondersteunen bij gebruik van de analyse software.
  • Videorapportages voor communicatie: videorapportages maken, video interviews en monteren daarvan.
 
Met mede manager/coach logistiek rondom team verzorgen en begeleiding van het team. Tijdsbesteding: 1 uur per week 's avonds en de wedstrijden in het weekend.
 
 
Jongste Jeugd oudertrainer (woensdag of vrijdagmiddag)
Training verzorgen/geven aan de jongste jeugd (F, E6 of E8) onder leiding van de trainerscoördinator. Tijdsbesteding: 2 uur op woensdag- of vrijdagmiddag.
 
Ledenadministratie (diverse functies)
  • Ledenadministratie: Het bijhouden en verwerken van mutaties van alle leden (zaterdag- en zondagjeugd, senioren/veteranen, trimhockeyleden). Inschrijvingsperiode in april organiseren en coördineren. Contacten met bestuur, TC, vrijwilligerscoördinator en de diverse commissies binnen HC Naarden. Vragen van leden en potentiële leden (mail en telefonisch) beantwoorden. Tijdsbesteding: meerdere uren per week gehele jaar door. Extra tijdsbelasting vanaf half maart t/m juni en de maand september.
  • LISA Beheer van het ledenadministratie systeem 'LISA'. Vraagbaak voor alle vrijwilligers die met 'LISA' werken. Tijdsbesteding: enkele uren per week gehele jaar door.
Looptraining geven aan hockeyers en/of hardlopers. Dit kunnen looptrainingen zijn gericht op het verbeteren van de looptechnieken van hockeyers. Of het bv. op zondagmorgen looptraining geven aan enthousiaste ouders die meer of gerichte informatie willen hebben over verantwoord hardlopen. Tijdsbesteding: in overleg (avond/weekend) paar uur per training.

De materiaalcommissaris koopt voor HC Naarden alle materiaal in nodig voor de training (ballen, hesjes, pionnen) en voor de keepers (keepersmateriaal). Hij/zij verzorgt het contact met onze leveranciers, maakt prijsafspraken en doet de bestellingen. Tijdsbesteding: in overleg, flexibel.
 
Scheidsrechtercommissie (diverse functies)
Indelen scheidsrechters zaterdag of zondag, begeleiden/opleiden scheidsrechters, coördineren scheidsrechters cursussen o.a. E-learning, geven van scheidsrechters cursussen aan jeugd. Tijdsbesteding: afh. van functie meerdere uren door de week of in het weekend. Voor meer informatie [email protected]
 
Senioren team trainen (door de week)
Trainen van een senioren of veteranen team 's avonds. Tijdsbesteding: naar wens 1 of meerdere trainingen/avonden.
 
Coachen van team en logistiek rondom team verzorgen en begeleiding van het team. Tijdsbesteding: 1 uur per week 's avonds en de wedstrijden op zondag.
 
Uitvoering sponsorbeleid, werving van sponsors, initiëren van activiteiten en coördinatie van HCN activiteiten gedurende het seizoen met leden van de business club, aanspreekpunt binnen de vereniging inzake sponsorzaken (bordsponsoring, kleding etc.). >Tijdsbesteding: 8 uur in de maand.

Sportiviteit & Respect Commissielid
Commissie ter bevordering van de sportieve en respectvolle mentaliteit en cultuur binnen HC Naarden.
  • Acties plannen per seizoen, ontwikkelen en uitvoeren.
  • Verkiezing voor de sportiviteitsprijs opzetten en uitreiken, coördinatie van activiteiten in het kader van S&R en zichtbaarheid creëren op HC Naarden.
  • Teams adviseren over sportief gedrag en regelmatige aanwezigheid op en rond de velden tijdens wedstrijden van Junioren en Senioren (bv in een poule van S&R vrijwilligers).
  • In samenwerking met Fair Play Coaches commissie.
Tijdsbesteding; afhankelijk van de acties en drukte.

Zie ook Communicatiecommissie, met nadruk op expertise van social media voor op de HC Naarden website.
 
Administratie en organisatie van de trimgroepen (plaatsing). Daarnaast organiseren Trim Snert toernooi en andere activiteiten voor de trim. Tijdsbesteding: meerdere uren per evenement.

Registratie van vrijwilligers en het aanleveren van geschikte kandidaten voor vrijwilligersfuncties a.d.h.v. 'LISA' systeem. Bijhouden vrijwilligersfuncties en vacatures. Tijdsbesteding in september 10 uur per week, later 1 uur in de week.

Website beheer / Webmaster
Redactie en vormgeving verzorgen van de HC Naarden website. 1 uur per week.

Voorafgaand aan de wedstrijden verspreiden van de benodigde gegevens aan de managers, aanvoerders en scheidsrechters t.b.v. het invullen van de digitale wedstrijdformulieren. En vervolgens verwerken van de uitslagen via het 'LISA' systeem. Tijdsbesteding: 2 uur per week.

Planning van wedstrijden, doorgeven van wedstrijduitslagen aan de KNHB, organiseren van oefenwedstrijden en coördineren van afgelastingen. Tijdsbesteding 12 uur in de maand.
 
Planning van wedstrijden, doorgeven van wedstrijduitslagen aan de KNHB, organiseren van oefenwedstrijden en coördineren van afgelastingen. Tijdsbesteding 12 uur in de maand.

Het bezetten van de wedstrijdtafel met 1 collega. Het ontvangen en informeren van bezoekende clubs over de te spelen wedstrijden van die dag en het checken van de ingedeelde scheidsrechters. En mogelijk informeren van thuisspelende teams. Daarnaast ook verantwoordelijk voor het sproeien van de velden.

Indeling maken voor de bezetting van de wedstrijdtafel. Registratie van deze indeling in LISA en wekelijks informeren van de betrokkenen met de benodigde informatie. Bijhouden van de ‘wedstrijdmand’ en overige administratie. Tijdsbesteding: 1 uur per week en voor het opstellen van het rooster (2x per jaar) 10 uur.

Deze commissie verzorgt de opzet en organisatie van de zaalhockeycompetitie binnen HC Naarden. De opzet vindt plaats in de maanden sept t/m nov. o.a. inschrijvingen, aanmelden KNHB, informatieavonden. Competitie loopt van dec. t/m half feb.; opstart hallen, wedstrijdsecretariaat, aanspreekpunt bij ongeregeldheden. De taken worden verdeeld over de cie-leden. Meeste tijdsbesteding in de aanloop naar de competitie. 
 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]