Vacatures & Vrijwilligerstaken


Word ook vrijwilliger!

Zonder managers geen team, zonder ouders geen positieve support langs de zijlijn, zonder hulp geen koffie aan de bar, zonder jeugd geen trainers, zonder jullie kunnen we het niet! Wil je je steentje bijdragen in een leuke rol bij de gezelligste familieclub schrijf je dan in als vrijwilliger via het inschrijfformulier op de website (onder De club / Lidmaatschap).


Actuele vacatures
Zaalhockeycommissie
Wil jij je best van half december tot half februari een uurtje op zondag of maandag inzetten voor de vereniging.... dat kan voor de Zaalhockeycommissie. Heel graag!

Barhoofd
Ook de barcommissie kan momenteel extra hulp gebruiken. Als barhoofd heb je een leuke taak en het is een perfecte manier om het reilen en zeilen en meer mensen op de club te leren kennen! 

Wedstrijdtafel

Meer handjes ook zeker welkom achter de wedstrijdtafel. Met twee mensen een paar uur (zaterdagochtend of middag of zondagochtend) zorgen voor een goede ontvangst van de gastclubs, zodat het allemaal soepel verloopt. Slechts een keer of twee per seizoen, dus schroom niet.


Communicatie commissie

Nieuwsbriefredacteur(en), videoreporter en allround communicatie lid.

Ter vervanging van een aantal leden zijn wij op zoek zijn naar nieuwe enthousiastelingen, waaronder bij voorkeur ook een aantal jeugdleden:
- nieuwsbriefredacteur(en): die maandelijks een nieuwsbrief verzorgt en uitstuurt.
- allround communicatietype: die op diverse terreinen kan meedraaien en coördineren (de ene keer met het redigeren van teksten, de andere keer met het coördineren van de input voor de maandelijkse nieuwsbrief, de volgende keer met communicatie-ondersteuning voor een toernooi e.d.)
Interesse of voor meer informatie? Mail dan [email protected]Verschillende vrijwilligerstaken op rijtje:

Hieronder een greep uit de collectie. En er zijn ook altijd weer andere dingen te doen in een jaar!

Kluskoningen/innen gezocht! We kunnen altijd handige mensen gebruiken in onze kluscommissie. De tijdsbesteding is zeker niet structureel, maar af en toe wordt er een beroep gedaan op je om bijv. iets op te hangen, te boren, timmeren of schilderen. Lijkt je dit een leuke en nuttige invulling van een paar vrije uurtjes per maand meld je dan aan: [email protected] 

Diverse ondersteunende financiële werkzaamheden zoals het verzorgen van de administratie rondom de trainers op contract, verzorgen van betalingen, inningen van veld- en zaalcontributies, sponsorbijdrages, advertenties, huur, subsidies. Boekhoudkundige werkzaamheden. Opstellen jaarrekening, begroting en contributie voorstel. Belastingzaken. Meerdere uren per week.

Indeling maken voor de bezetting van de bar. Registratie van deze indeling in 'LISA' en wekelijks informeren van de betrokkenen met de benodigde informatie.
 
Hoofd van een barploeg; leiding geven aan een team van 4 tot 6 personen tijdens een ochtend, middag of vroege avond shift (bar en keuken), inclusief openen of sluiten. Mensen met horeca ervaring of zij die van aanpakken weten achter de bar. Tijdsbesteding: 4 tot 6 keer per jaar, van diensten van ong. 4-5 uur.
 
Coördineren en begeleiden van de benjamintrainingen op zondagochtend met 3 tot 5 collega-trainers. De oefeningen worden gegeven door jeugdtrainers. Tijdsbesteding: zondagochtenden 2 uur.

Bestuursfunctie
Diverse functies binnen het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, accommodatie, TC junioren, TC senioren. Tijdsbesteding: meerdere uren per week, 1 keer p/m bestuursvergadering, commissievergaderingen, elke 3 weken bestuursdiensten op de zaterdag/zondag tijdens competitie.
 
Communicatie verzorgen voor HC Naarden: persberichten, posters maken, (website-) redactie, jaarboek helpen coördineren, interviews, fotografie, denktank voor acties binnen de speelcategorieën. Vormgeving en social media (content, beheer). Tijdsbesteding: meerdere uren per week.

Commissie die evenementen in verschillende leeftijdscategorieën coördineert, mede helpt organiseren, aanspreekpunt voor speciale evenementen (o.a. Familietoernooi, Sinterklaas). Ondersteuning en coördinatie van alle evenementen die het Jeugdbestuur verzorgt. Tijdsbesteding verdeeld over 5-8 evenementen door het hele seizoen (ca. 10 uur per evenement).

Fotocommissie
Verzamelen, ordenen en ‘taggen’ (datum, soort evenement en fotograaf) van alle foto’s van HC Naarden om een solide foto archief op te bouwen. Fotoalbums samenstellen van diverse evenementen, koppelen aan de website, beheren op externe schijf of in de cloud.
Tijdsbesteding: afhankelijk van aantal evenementen en zelf in te delen. Momenteel moet er nog een slag gemaakt worden in het verzamelen van alle foto’s naar een centraal punt. Daarna als contactpersoon bijhouden en beheren.
  
Telefonisch/mail aanspreekpunt voor de gevonden voorwerpen. Tijdsbesteding: 1 maal per maand in het seizoen de gevonden voorwerpen opruimen en gedurende het seizoen enkele zoekacties.
Kledingbeurs: aantal keren per seizoen een kledingbeurs organiseren (sorteren en verkoop) afhankelijk van de hoeveelheid overgebleven gevonden voorwerpen. Tijdsbesteding: paar uur per beurs.
 
Coördineren van hockey technische zaken van de jeugd. Overleg met aanvoerders, coaches, trainers van de teams. Overleg met voorzitter TC, wedstrijdsecretaris junioren en scheidsrechters-indeler. Tijdsbesteding: gedurende de competitie maandelijks overleg in TC jeugd. Daarnaast ca. 2 uur per week.
 
Coördineren van hockey technische zaken van een seniorenlijn (prestatiehockey, senioren, veteranen, trimhockey). Overleg met aanvoerders, coaches, trainers van de teams. Overleg met voorzitter TC, wedstrijdsecretaris senioren en scheidsrechters-indeler. Tijdsbesteding: gedurende de competitie maandelijks overleg in TC senioren. Daarnaast ca. 1 uur per week.
Met mede manager/coach logistiek rondom team verzorgen en begeleiding van het team. Tijdsbesteding: 1 uur per week 's avonds en de wedstrijden in het weekend.
 
Jongste Jeugd oudertrainer (woensdag of vrijdagmiddag)
Training verzorgen/geven aan de jongste jeugd (F, E6 of E8) onder leiding van de trainerscoördinator. Tijdsbesteding: 2 uur op woensdag- of vrijdagmiddag.
Looptraining geven aan hockeyers en/of hardlopers. Dit kunnen looptrainingen zijn gericht op het verbeteren van de looptechnieken van hockeyers. Of het bv. op zondagmorgen looptraining geven aan enthousiaste ouders die meer of gerichte informatie willen hebben over verantwoord hardlopen. Tijdsbesteding: in overleg (avond/weekend) paar uur per training.

De materiaalcommissaris koopt voor HC Naarden alle materiaal in nodig voor de training (ballen, hesjes, pionnen) en voor de keepers (keepersmateriaal). Hij/zij verzorgt het contact met onze leveranciers, maakt prijsafspraken en doet de bestellingen. Tijdsbesteding: in overleg, flexibel.
 
Scheidsrechtercommissie (diverse functies)
Indelen scheidsrechters zaterdag of zondag, begeleiden/opleiden scheidsrechters, coördineren scheidsrechters cursussen o.a. E-learning, geven van scheidsrechters cursussen aan jeugd. Tijdsbesteding: afh. van functie meerdere uren door de week of in het weekend. Voor meer informatie [email protected]
 
Senioren team trainen (door de week)
Trainen van een senioren of veteranen team 's avonds. Tijdsbesteding: naar wens 1 of meerdere trainingen/avonden.
 
Coachen van team en logistiek rondom team verzorgen en begeleiding van het team. Tijdsbesteding: 1 uur per week 's avonds en de wedstrijden op zondag.
 
Uitvoering sponsorbeleid, werving van sponsors, initiëren van activiteiten en coördinatie van HCN activiteiten gedurende het seizoen met leden van de business club, aanspreekpunt binnen de vereniging inzake sponsorzaken (bordsponsoring, kleding etc.). >Tijdsbesteding: 8 uur in de maand.

Sportiviteit & Respect Commissielid
Commissie ter bevordering van de sportieve en respectvolle mentaliteit en cultuur binnen HC Naarden.
  • Acties plannen per seizoen, ontwikkelen en uitvoeren.
  • Verkiezing voor de sportiviteitsprijs opzetten en uitreiken, coördinatie van activiteiten in het kader van S&R en zichtbaarheid creëren op HC Naarden.
  • Teams adviseren over sportief gedrag en regelmatige aanwezigheid op en rond de velden tijdens wedstrijden van Junioren en Senioren (bv in een poule van S&R vrijwilligers).
  • In samenwerking met Fair Play Coaches commissie.
Tijdsbesteding; afhankelijk van de acties en drukte.
 
Administratie en organisatie van de trimgroepen (plaatsing). Daarnaast organiseren Trim Snert toernooi en andere activiteiten voor de trim. Tijdsbesteding: meerdere uren per evenement.

Registratie van vrijwilligers en het aanleveren van geschikte kandidaten voor vrijwilligersfuncties a.d.h.v. 'LISA' systeem. Bijhouden vrijwilligersfuncties en vacatures. Tijdsbesteding in september 10 uur per week, later 1 uur in de week.

Voorafgaand aan de wedstrijden verspreiden van de benodigde gegevens aan de managers, aanvoerders en scheidsrechters t.b.v. het invullen van de digitale wedstrijdformulieren. En vervolgens verwerken van de uitslagen via het 'LISA' systeem. Tijdsbesteding: 2 uur per week.

Het bezetten van de wedstrijdtafel met 1 collega. Het ontvangen en informeren van bezoekende clubs over de te spelen wedstrijden van die dag en het checken van de ingedeelde scheidsrechters. En mogelijk informeren van thuisspelende teams. Daarnaast ook verantwoordelijk voor het sproeien van de velden. De wedstrijdtafel wordt bemand op zaterdag - gehele dag- en zondagochtend.

Indeling maken voor de bezetting van de wedstrijdtafel. Registratie van deze indeling in LISA en wekelijks informeren van de betrokkenen met de benodigde informatie. Bijhouden van de ‘wedstrijdmand’ en overige administratie. Tijdsbesteding: 1 uur per week en voor het opstellen van het rooster (2x per jaar) 10 uur.

Deze commissie verzorgt de opzet en organisatie van de zaalhockeycompetitie binnen HC Naarden. De opzet vindt plaats in de maanden sept t/m nov. o.a. inschrijvingen, aanmelden KNHB, informatieavonden. Competitie loopt van dec. t/m half feb.; opstart hallen, wedstrijdsecretariaat, aanspreekpunt bij ongeregeldheden. De taken worden verdeeld over de cie-leden. Meeste tijdsbesteding in de aanloop naar de competitie.
 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]