Arbitrage Algemeen

Een goede hockeywedstrijd heeft goede arbitrage nodig. Daarom heeft HC Naarden een arbitragecommissie. De missie is simpel: de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en te verhogen, zodat iedereen op zijn of haar niveau een wedstrijd  kan fluiten op zo’n manier dat scheidsrechters, spelers, begeleiders en publiek plezier in het hockey houden.


De arbitragecommissie
De arbitragecommissie deelt scheidsrechters in voor wedstrijden, traint  scheidsrechters en doet tuchtzaken. Het fluiten van de wedstrijden gebeurt in principe door alle leden van de vereniging, die een kaart hebben. In 2019 gaat HC Naarden van start met de Umpire Academy, waarin jeugdleden worden getraind en begeleid bij het fluiten van jeugdteams.  De lijnteams worden door bonds of CS+/ Masterclassscheidsrechters gefloten.

Het fluiten
Alle leden vanaf de B jeugd wordt ingedeeld om te fluiten Alle 1e jaars B-jeugd moet een scheidsrechterkaart halen. De examens wordt tenminste ééns per jaar afgenomen.


Uiteraard zijn andere geïnteresseerden, zoals ouders van jeugdleden, van harte welkom om ook het diploma te behalen en te fluiten. Bij interesse stuur een mail naar [email protected]


Is het behalen van een scheidsrechterkaart verplicht?
Vanaf 16 jaar en ouder verplicht de KNHB dat je kennis hebt genomen van de spelregels. Meestal is dat het 1e jaar dat je in de B-categorie speelt. Maar je kunt ook al eerder je kaart halen. Om dit te toetsen is het volgen van de scheidsrechtercursus en het behalen van de scheidsrechterkaart verplicht. Hiermee laat je zien dat je de spelregels voldoende beheerst om te kunnen spelen en fluiten.


Begeleiden scheidsrechters
Bij de begeleiden van scheidsrechters zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Positionering (het meelopen van de scheidsrechter);

 • Manier van fluiten (actieve beweging);

 • Durven te fluiten (er zijn);

 • Samenwerking tussen de scheidsrechters;

 • Voordeelregeling (flow of the game).

Een aantal scheidsrechters binnen de club  hebben de KNHB Cursus CS+-leercoach gevolgd. Zij begeleiden graag CS+ers in opleiding en beginnende (jeugd)scheidsrechters.


Wat iedere scheidsrechter moet weten:

 • Kijk regelmatig op de HC Naarden site of je ingedeeld bent om te fluiten. In verband met de vele jeugdteams worden er ook senioren op de zaterdag opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende seniorenscheidsrechter.

 • Ben je verhinderd, zorg dan ruim van tevoren zelf voor vervanging. De naam van de vervanger wordt door gegeven aan de scheidsrechterscommissie bij voorkeur per e-mail aan [email protected].

 • Het niet opkomen dagen of niet halen van de kaart heeft consequenties. Zie sanctiebeleid bijlage 3 van het Vereniging Arbitrage Plan.

 • Zorg ervoor dat je ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Scheidsrechters van de zaterdag worden verzocht om zich minimaal een kwartier vóór aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel. De wedstrijdtafel verschaft eventueel aan de scheidsrechter een scheidsrechterjas en een fluitje.

 • Aan het eind van de wedstrijd geeft de scheidsrechter de jas en het fluitje weer terug.

 • Controleer voor de wedstrijd het veld en de goals.

 • Na afloop van de wedstrijd vullen beide scheidsrechters het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in. Het formulier kan je invullen met zowel je lidnummer als je kaartnummer (bondnummer) in combinatie met de verificatiecode die voor de wedstrijd per mail is toegezonden


Wat ieder lid moet weten:

 • ieder team moet tenminste 8 scheidsrechterkaarten hebben. Als een team hier niet aan voldoet dan zullen diegenen, die wel een kaart hebben, vaker worden opgesteld. 

 • Na het behalen van het spelregelexamen wordt iedere nieuwe scheidsrechter tenminste één wedstrijd begeleid. Als je begeleidt wilt worden kun je een mail sturen naar [email protected]


Meer informatie/ spelregels:

·      Briefing ClubScheidsrechters (KNHB) >Klik hier

·      Informatie over spelregels (KNHB) >Klik hier 

·      Vereniging Arbitrage Plan (VAP) >Klik hier


Contact

Voorzitter arbitragecommissie Oscar Rijcken-Voigt, [email protected]

Masterclass/ CS+: Alwiene Sterk/ Rolf Phielix, [email protected]

Indeling: Mirjam Huijbregtse, 

Examens: [email protected]Nieuwe regels

Met ingang van seizoen 2019-2020 zijn de volgende zeven nieuwe regels ingevoerd.

https://www.youtube.com/watch?v=XRWPEXTZmhY


Wedstrijd-tijden

Met ingang van het seizoen 2019-2020 is de speeltijd van alle 11-tal wedstrijden 4 x 17,5 minuut. Tussen kwart 1 & 2 en tussen kwart 3 & 4 zit 2 minuten rust. De rust tussen kwart 2 en 3 bedraagt 5 minuten (kan langer zijn als dit nodig is voor het sproeien).Daarnaast zijn de tijden waarbinnen wedstrijden mogen worden gepland, verruimd. Vanaf komend seizoen mogen de eerste wedstrijden om 08.30 uur aanvangen en de laatste moeten uiterlijk aanvangen om 18.00 uur


Vliegende keeper verdwijnt

Teams konden er tot vorig seizoen voor kiezen om te spelen met een volledig uitgeruste keeper of een speler met keepers rechten (de ‘vliegende keeper’). Deze vliegende keeper droeg een afwijkend shirt en had bij het verdedigen van een strafcorner of strafbal een helm op. Vanaf komend seizoen speelt een team met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11 veldspelers. Als een team kiest om te spelen met 11 veldspelers, dan heeft niemand de rechten van een keeper. Er is dan dus ook niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam mag spelen.


Strafcorner aan einde wedstrijd

De regels met betrekking tot het einde van een strafcorner aan het einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) worden gelijk getrokken met de regels voor de strafcorner situatie gedurende de wedstrijd: tot en met vorig seizoen was een uitspeelcorner ook ten einde als de bal voor de tweede keer buiten de cirkel kwam. Dit is nu geschrapt. Nu geldt: de strafcorner is (onder andere) ten einde als de bal meer dan 5 meter buiten de cirkel is, net als tijdens de wedstrijd.


Spelen met masker

Spelers mogen bij strafcorners beschermende kleding dragen, zoals een masker. Deze kleding moet direct na afloop van de strafcorner worden verwijderd. Vanaf nu is het een verdediger toegestaan toch nog een vrije slag/uitpush te nemen (geen selfpass!) met het masker op. In Nederland was deze regel overigens voor aanvang van dit seizoen al voorlopig ingevoerd.


Afstand houden bij aanvallende vrije slag

Bij een aanvallende vrije slag binnen 5 meter van de cirkel is het de verdedigers, die binnen de cirkel en binnen 5 meter afstand staan, toegestaan om met de aanvaller (die een selfpass neemt) mee te bewegen, mits de vrije slag direct wordt genomen. Deze verdedigers mogen niet de bal spelen of een poging doen om de bal te spelen, voordat de bal minimaal 5 meter is verplaatst. Kiest de aanvaller er niet voor om de vrije slag direct te nemen, dan moeten alle andere spelers (aanvallers en verdedigers) op zijn minst 5 meter afstand nemen van de bal totdat de vrije slag wordt genomen


Verdedigende vrije slag

Een vrije slag voor de verdediging voor een overtreding in de cirkel mag weer overal in de cirkel worden genomen. Afgelopen jaren mocht dit enkel op de loodlijn ter hoogte van de overtreding tussen achterlijn en kop cirkel.


Aangever bij aanvallende corner in cirkel

Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt, voordat de bal is aangegeven, dan wordt de aangever bestraft voor deze overtreding en dient deze zich dan achter de middenlijn op te stellen.Tips bij fluiten


Houding en fluiten

 • Fluit kort en hard. Zorg voor een goede fluit. Als je zachtjes fluit, denken ze dat je onzeker bent, of ze horen je niet en spelen door.

 • Varieer in je fluitsignalen. Kort en minder hard voor kleine overtredingen. Harder voor fysieke fouten en duidelijk en streng voor echte rottigheden.

 • Wijs na het fluitsignaal duidelijk en met gestrekte armen aan. 

 • Geen aanwijzingen meer met twee armen. Duidelijk aanwijzen, met je rug naar de zijlijn en met je arm gestrekt. 


Groot maken

 • Een vrije slag voor de aanval geef je aan met je rechterarm, een vrije slag voor de verdediger met je linkerarm.

 • Probeer met je rug naar de zijlijn te staan als je aanwijst, dan wordt je ‘breder’. Daarnaast krijg je ook een beter overzicht.

 • Nadruk op manier van aanwijzen. ‘Groot’ zijn en met overtuiging aanwijzen. Variatie in handgebaar: open hand voor iets kleins, priemende vinger voor iets serieus.


Positie in het veld

 • De standaard looproute is de ‘hockeystick’. Als de bal op de ‘andere helft’ is, loop je langs de zijlijn mee tot in de buurt van de 23-meterlijn. Vanaf jóuw 23-meterlijn buig je af naar de eerste doelpaal.

 • Loop altijd vóór de aanval uit als het spel richting jouw circle gaat, dan zie je het spel veel beter.

 • Zoek je standaard looplijn. Zorg dat je standaard een paar meter voor de rechtsbuiten uit loopt.

 • Wees niet bang om in de cirkel te komen. De ‘hockeystick’ route gaat echt ver de cirkel in, tot ongeveer 5-8 meter van de rechterdoelpaal, bij de achterlijn.


Spelregels

 • Probeer het verschil te zien tussen een opzettelijke overtreding en iets doms. Fluit harder voor een opzettelijke overtreding.

 • Het minder hard fluiten (maar wel duidelijk!) voor een ‘gewone’ overtreding neemt vaak frustratie weg. De speler weet zelf wel dat hij fout zat en heeft daar geen extra aandacht (door een overdreven fluitsignaal) voor nodig. Als je díé techniek beheerst, is een streng fluitsignaal dubbel zo effectief.

 • Neem goed met elkaar door wanneer je een vrije slag geeft, wanneer het een strafcorner is en wanneer een strafbal. Met name het geven van een strafbal komt niet zoveel voor. Besteed daar wat aandacht aan.


Samenwerken en controle

 • Overleg met elkaar voor de wedstrijd en in de rust en neem even door waar je elkaar wilt helpen.

 • Je bent met twee scheidsrechters en je mag (en móét) elkaar helpen als de ander iets niet kan zien. Maar geef die ander wel even de kans om te fluiten. Als er iets op de helft van je collega gebeurt, moet je klaar zijn om te fluiten, maar eventjes wachten om te zien of hij al zelf fluit.

 • De betere scheidsrechter gaat tot ruim over de middenlijn mee met zijn collega en fluit ondersteunend in zijn verre hoek. Maar is op tijd terug op zijn eigen helft voor de aanval uit.

 • Niet mee wijzen met elkaar; vroeg of laat wijzigt je collega eens zijn oorspronkelijke beslissing en sta je alsnog tegen elkaar in te wijzen. Alleen aanwijzen als je collega naar je kijkt en er dus kennelijk om vraagt.

 • Als je commentaar krijgt, raak dan niet meteen van slag. Ook niet direct boos worden, maar beleefd vragen of men op wil houden. (Maar soms werkt het prima om te doen alsof je het niet hoort). 

 • Het toegeven van je eigen fouten is één van de moeilijkste elementen van het fluiten. Toch creëer je daardoor juist begrip. Een betere scheidsrechter is ook rustig genoeg om in een onduidelijke situatie de benadeelde spelers even kort uitleg te geven. Een betere scheidsrechter kan éven wachten met fluiten, om te zien of er geen voordeel uit komt en dan alsnog de overtreding bestraffen omdat hij ziet dat het balbezit niet tot balvoordeel leidt.

 • Een betere scheidsrechter fluit niet te snel voor een overtreding (nooit de fluit in je mond houden). Een goede scheidsrechter fluit snel voor overtredingen waarbij er geen kans op voordeel is.


Plezier

Een wedstrijd heeft 24 deelnemers. De scheidsrechters horen erbij. Heb veel plezier en straal dit uit (zonder gek te doen).

De betere scheidsrechter gaat het gesprek niet uit de weg en is ontspannen.

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]