JEUGD Trainingen


Trainingsbeleid algemeen
Het doel van ons trainingsbeleid is om alle betrokkenen zelf te leren nadenken binnen de kaders van onze inhoudelijke principes. Onze visie bieden we club breed aan. Met andere woorden de inhoud is er niet alleen voor de lijnteams maar is er voor alle teams. Onze trainers doen het training geven in bijna alle gevallen naast hun school, studie of baan. Het gegeven ‘professionele trainer’ bestaat binnen onze vereniging niet of nauwelijks. De begeleiding van onze trainers is wel in hoge mate geprofessionaliseerd. Voor meer informatie over de visie van HC Naarden zie hiervoor ook de link.


Naarden Hockey Academy

Wij beogen al onze trainers middels de Naarden Hockey Academy (NHA) in aanraking te laten komen met onze visie. Die begeleiding krijgt vorm via cursussen en formele (coach-avonden) en informele (dagelijkse) aandacht. Binnen de NHA onderscheiden we 3 niveaus oplopend in moeilijkheidsgraad. Alle trainers moeten in principe door de niveau 1-cursus heen. De stof komt in allerlei gradaties terug, dus ook op coach-avonden en tijdens informele (veld)begeleiding. We ontwikkelen onze visie doorlopend aan de hand van casussen die we tegenkomen. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze trainer/coaches en uiteraard via evaluatie binnen de technische staf.

HC Naarden is trots op zijn unieke trainersopleiding!

Het principe van 'jeugd leidt jeugd op' is een belangrijk aspect van onze opleidingsvisie. Dat betekent dat het technisch kader (de trainer-coaches) in principe worden opgeleid vanuit de vereniging zelf. Dat betekent echter niet dat ouder- of oudere trainer/coaches niet welkom zijn. Het jeugd-traint-jeugd principe is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van competenties. Je wordt van training geven een betere hockeyer en daarnaast leert het je veel over je persoonlijkheid en die van je spelers. Levenservaring kan ook veel bijdragen aan de ontwikkeling van onze spelers, dus mocht je kinderen op de club hebben spelen en lijkt het je leuk om training te geven, meld je aan bij de technische commissie of bij de technische staf. 

Alle trainers binnen HC Naarden krijgen begeleiding van de technische staf (TS). De TS begeleidt onze trainers en coaches in de kunde om zelf trainingen te maken en te coachen op inhoud. Zelf eigenaar zijn van de training is een belangrijk onderdeel van het training geven. Uitvoeren van andermans trainingen lijkt op papier gemakkelijk, maar is in de praktijk juist lastiger dan zelf oefeningen te maken. Oefeningen leren maken op basis van wedstrijdsituaties én op basis van onze gemeenschappelijke inhoud dwingt je als trainer om in de stof te duiken. Je wordt er niet alleen zelf een betere hockeyer van, maar het leert je daarnaast belangrijke maatschappelijke competenties.

Naast de opleiding binnen de NHA stimuleren we trainers om via de hockeybond een officiële opleiding te volgen. De KNHB biedt cursussen aan beginnend tot gevorderd. Mocht je daar interesse in hebben, maak dat dan zelf even bespreekbaar bij de coördinator van je categorie.

Iedereen kan zich aanmelden om training te geven en deel te nemen aan de eigen trainingsopleiding; de Technische Staf beoordeelt wel de geschiktheid en bepaalt, rekening houdend met de capaciteit en competenties, op welk team je eventueel wordt ingezet.

Trainer uit:

Geeft training aan:

D-jeugd

Benjamins en F

C-jeugd

E6 en E8

B-jeugd

D & C

A-jeugd

C & B


Trainingsmogelijkheden per categorie / teams


Richtlijnen aantal trainingsuren per categorie:


Benjamins

 1 x 1 uur

F

 1 x 1 uur

E-tallen

 2 x 1 uur

D1,D2,C2,B2,A2

 2 x 1,5 uur  

Overige D, C, B   

 2 x 1 uur

C1, B1 en A1

 2 x 1,5 uur plus 1x 1 uur

Breedte A

 1 x 1,5 uur of 2x 1 uur


Spelregels trainingen

  • We verwachten een open leerhouding. We gaan er vanuit dat iedereen komt om te leren. Kinderen die onaangepast gedrag (blijven) vertonen kunnen in de dug out worden gezet tijdens de training of na herhaald onaangepast gedrag verwijderd worden van de training. We nemen in dat geval ook contact op met de ouder/ verzorger.

  • Trainingsdiscipline: opkomst in principe verplicht, maar dat spreekt vanzelf; het zonder duidelijke reden afwezig zijn bij de training kan gevolgen hebben voor de wedstrijd. Nadere afspraken worden gemaakt op teamniveau. 

  • Trainingen afzeggen doe je tijdig(!) bij je trainer coach EN in de teamapp (zie onder Snelle links - Veelgestelde vragen).

  • Tijdens de training draag je sportkleding (geen spijkerbroek) en kunstgrasschoenen. Het is niet toegestaan om caps, petten, capuchons of andere hoofddeksels te dragen, en ook geen sieraden als (grote) oorbellen of ringen. 

  • De jeugd- en oudertrainers dragen bij het geven van training sportkleding en sport- of kunstgrasschoenen.

  • Als je trainer bent en je bent verhinderd regel je zelf een vervanger. Geef dit altijd door aan de betreffende technisch manager van de club. Een eventuele vergoeding regel je zelf met je vervanger.

  • Als trainer draag je net als je spelers sportkleding (en geen spijkerbroek oid). Je wordt in je gedrag geacht het goede voorbeeld te geven. 

Training afzeggen
Kijk hiervoor onder De Club - Veelgestelde vragen - Ik wil / hoe doe ik. 


Keepers
Voor de keepers is een speciaal trainingsprogramma met ervaren keeperstrainers; de keeper kan hiervoor een van de trainingen van het team laten vallen. Ook bij de keeperstrainingen hanteren we het jeugd-traint-jeugd principe. De oudere keepers trainen de jongere, dit staat overigens onder toezicht van de keeperscoordinator.
Indien een team niet over een vaste keeper beschikt, zoals bij de E6/E8-tallen of bij sommige D-teams, krijgt de speler, die de volgende wedstrijd keept, een keeperstraining (zie donkerblauwe linkerkolom Training). 


 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]