SCHEIDSRECHTERS (spelregels & arbitrage)


Informatie:

·      Briefing ClubScheidsrechters (KNHB) >Klik hier

·      Informatie over spelregels (KNHB) >Klik hier 

·      Vereniging Arbitrage Plan (VAP) >Klik hier

·      Lijst scheidsrechters

 

De arbitragecommissie heeft tot taak:

 

Het werven, opleiden, begeleiden en behouden van scheidsrechters. Door de Nederlandse Hockey Bond is een arbitragebeleidsplan samengesteld dat de volgende punten bevat: 

·       verhogen van spelregelkennis

·       werving en behoud van scheidsrechters

·       opleiding en bijscholing van scheidsrechters

·       aanwijzing van scheidsrechters

·       functioneren van scheidsrechters

·       begeleiding van scheidsrechters

 

De scheidsrechtercommissaris is Fred van der Werff ([email protected])

Wat iedere scheidsrechter moet weten:

 

·      Kijk altijd op de HC Naarden site of je opgesteld staat om te fluiten. In verband met de vele jeugdteams worden er ook senioren op de zaterdag opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende seniorenscheidsrechter.

·      Ben je onverhoopt verhinderd, zorg dan ruim van tevoren zelf voor vervanging. De naam van de vervanger wordt door gegeven aan de scheidsrechterscommissie bij voorkeur per e-mail aan [email protected]

·      Zorg ervoor dat je ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Scheidsrechters van de zaterdag worden verzocht om zich minimaal een kwartier vóór aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel. De wedstrijdtafel verschaft eventueel aan de scheidsrechter een scheidsrechterjas.

·      Aan het eind van de wedstrijd geeft de scheidsrechter de jas weer terug.

·      Controleer altijd even het veld en de goals

·      Na afloop van de wedstrijd vullen beide scheidsrechters het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in. Het formulier kan je invullen met zowel je lidnummer als je kaartnummer (bondnummer) in combinatie met de verificatiecode welke aan ingedeelde scheidsrechters voor de wedstrijd per mail is toegezonden

 

Wanneer moet ik een scheidsrechterkaart halen?

·      Alle jeugdleden van in de 1e jaars B-jeugd moeten een scheidsrechterkaart halen. De cursus wordt tenminste ééns per jaar gehouden. Jeugdleden ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

·      Voor ouders van nieuwe leden (aangenomen voor seizoen 2013-2014 of eerder): door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen heb je verklaard: ervoor te zorgen dat tenminste 1 van de ouders van het aangemelde kind per 1 januari 2014 een scheidsrechterkaart in bezit heeft.

·      Het niet opkomen dagen of niet halen van de kaart heeft consequenties. Zie sanctiebeleid bijlage 3 van het Vereniging Arbitrage Plan.

·      Ook wordt er tenminste één keer per jaar een scheidsrechtercursus georganiseerd voor veteranen en ouders. Veteranen dienen zichzelf hiervoor aan te melden via [email protected] 

·      Als regel wordt gehanteerd dat ieder team tenminste 8 scheidsrechterkaarten dient te hebben. Indien het team hier niet aan voldoet zullen diegenen die wel in het bezit zijn van een kaart vaker worden opgesteld. Het streven is natuurlijk dat iedere senior/ouder een scheidsrechterkaart bezit.

·      Na het behalen van het spelregelexamen wordt iedere nieuwe scheidsrechter tenminste een wedstrijd begeleid. Als je begeleid wilt worden kan je dat aangeven door een mail te sturen naar [email protected].


Sancties

Fluiten van wedstrijden:

Indien een scheidsrechter niet komt opdagen voor een wedstrijd waar hij of zij voor is ingedeeld, kan de scheidsrechterscommissie extra fluitbeurten aanwijzen. Indien, naar het oordeel van de scheidsrechterscommissie, sprake is van herhaaldelijk verzuim, wordt het bestuur geïnformeerd. Het bestuur zal dan het betreffende lid een taakstraf, schorsing of een geldboete opleggen. Het bestuur informeert de scheidsrechterscommissie over de opgelegde sanctie.

Masterclass-CS+

 

Onderdeel van de scheidsrechterscommissie is de Masterclass-CS+ commissie. Deze commissie heeft als doel het algehele arbitrage niveau te verhogen d.m.v. actief begeleiden van met name scheidsrechters in de Masterclass en Clubscheidsrechter+ (CS+) groep. Daarnaast is deze commissie continue op zoek naar club scheidsrechters met ambitie en talent die mogelijk door kunnen stromen naar de Masterclass en/of de CS+ opleiding.

 

Het doel van de Masterclass is scheidsrechters klaar te stomen voor de CS+ opleiding d.m.v. begeleiding, workshops, bijscholing, wedstrijdanalyses etc. De CS+ groep bevat scheidsrechters die de CS+ opleiding van de KNHB hebben gevolgd en deze opleiding positief hebben afgesloten met een praktijkexamen.


Voor meer informatie, interesse of vragen over MC-CS+ kun je contact opnemen met [email protected] of Alwiene Sterk – voorzitter MC-CS+ Commissie (06-1164 0724).

 

 

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]