Reglement & gedrag

HC Naarden is een club die staat voor plezier, sportief en waardering. We vinden een positieve sfeer, respect voor elkaar en de omgeving én betrokkenheid erg belangrijk. Er is plaats voor plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren. 

Als club willen we een sfeer en omgeving bieden waarin sociale veiligheid van iedereen gewaarborgd wordt én ook zo wordt ervaren. We kennen al vele jaren gedragsregels voor spelers, trainers, coaches, managers en spelbegeleiders. De essentie: we gaan respectvol om met elkaar, we zijn open en positief, we zorgen voor een veilige omgeving en we tasten niemand in zijn waarde aan.

Lees hier verder: Gedragsregels HC Naarden 

Vertrouwenspersoon
Op onze club is sinds 2015 een vertrouwenspersoon beschikbaar. Je kan bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen over of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team of elders binnen de vereniging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten of grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. De vertrouwenspersoon is er zowel voor teamleden, als voor trainers, coaches, ouders en begeleiders. Je bereikt de vertrouwenspersoon via [email protected] nl

Lees hier verder: Vertrouwenspersoon van HC Naarden. Waar en wanneer kun je er terecht? 

Pestprotocol
Daarnaast hebben we als club een pestprotocol. Met dit pestprotocol wil HC Naarden inzicht geven in hoe zij bescherming en waarborging wil bieden tegen deze vorm van ongewenst gedrag. Hockeyen bij HC Naarden moet in alle gevallen leuk en veilig zijn. Het is een gegeven dat pestslachtoffers lange tijd last kunnen blijven houden hiervan.

Lees hier verder: Pestprotocol HC Naarden 

Sportiviteit & Respect
Om dit clubkarakter te bewaken hebben we een gedragscode opgesteld. Onze code maakt duidelijk welk gedrag wij graag op en rond het hockeyveld zien. De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, voor toeschouwers, voor trainers en coaches, voor teammanagers, voor scheidsrechters en voor alle anderen op HC Naarden. Neem de tijd om de code te lezen, leef ‘m na en schroom niet anderen er op zo nodig aan te spreken. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt!

  


BE COOL & PLAY FAIR

 • bespreek met je coach(es) en je trainer(s) wat jullie samen belangrijk vinden,
 • kom de teamafspraken na
 • waardeer ieders positieve kanten en help elkaar op en buiten het veld
 • gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander en scheidsrechter
 • vóór iedere wedstrijd doen jullie ‘Shake Hands’: line up bij de middenstip en handen schudden met de wens "Prettige wedstrijd”
 • bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters
 • drink na afloop met de tegenstander wat in het clubhuis
 • draag op het veld altijd een bitje en scheenbeschermers
 • draag bij iedere wedstrijd het officiële HC Naarden tenue
 • zeg een wedstrijd of training uiterlijk 24 uur en alleen met een goede reden af
 • deelname aan wedstrijden en trainingen onder invloed is ten strengste verboden

 

HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN! 

MOEDIG POSITIEF AAN


Wees positief naar de spelers. Moedig enthousiast alle spelers van het team aan. Aanwijzingen geven is verwarrend en leidt af. De coach maakt afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Vragen over strategie, opstelling of training? Stel ze na afloop. Wil je graag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport.


Supporter

 • moedig op een positieve manier aan,
 • onthoud je van (hoorbaar) commentaar en coach niet mee,
 • laat je kind zijn sport zelf beleven.


ALLEEN DE COACH COACHT

...DAT IS WEL ZO DUIDELIJK


Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie en opstelling. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan. Hij is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.


Coach

 • coach en train op een positief met complimenten voor inzet, prestatie en houding
 • geef iedereen aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig
 • maak duidelijke afspraken over spel, houding en huishoudelijke zaken
 • houd de teamleden aan de afspraken én geef zelf het goede voorbeeld
 • accepteer geen onsportief of ander ongewenst gedrag
 • bij een wedstrijd stel je je voor aan tegenstander en scheidsrechter en bedank ze na afloop
 • bespreek na afloop wat er goed ging en waar jullie verder aan gaan werken
 • laat jouw team na de wedstrijd samen iets drinken met de tegenstander


Teammanager

 • ondersteun de coach door de praktische zaken van het team te regelen en te communiceren
 • zorg dat de coach deze gedragscode met het team bespreekt
 • weet wat de teamafspraken zijn en zorg
 • help de jeugdtrainer/-coaches zo nodig bij het bespreekbaar maken van eventuele irritaties
 • help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (positief aanmoedigen, geen aanwijzingen)
 • zorg dat dugout en veld na de wedstrijd zijn opgeruimd
 • ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander en maak ze wegwijs op de club
 • zorg dat de wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en ingeleverd
 • organiseer voor de teambuilding activiteiten voor spelers en vaste supporters

 

DE SCHEIDSRECHTER BESLIST 

ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR


De spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en ook de supporters onthouden zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Ouders geven het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

Scheidsrechter

 • je bent op de hoogte van de nieuwste spelregels
 • stimuleer fair play en zorg dat de teams de Shake Hands uitvoeren
 • fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen
 • wijs supporters zo nodig - op een nette manier – terecht

 

DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL
SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG EN SCHOON

 • ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen
 • ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen
 • achtergelaten eigendommen breng je naar de wedstrijdtafel of clubhuis
 • parkeer op de daartoe bestemde plekken; wees sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets
 • houd je hond aan de lijn en ruim eventuele uitwerpselen op
 • roken is niet toegestaan op de velden, in de kleedkamers en in het clubhuis
 • alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of het verhandelen daarvan) zijn verboden.


 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]